AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megőrzésére, azok népszerűsítésére. A pályázatokat a 2007. március 1.– 2008. március 1. között megvalósuló pályázati célra lehet benyújtani.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezések támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás új iparművészeti művek létrehozására

Altéma kódszáma: 1702

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 25 alkotó művének létrehozását támogatja személyenként maximum 600 000 Ft-tal. Nem pályázhatnak azok a személyek, akik 2005 és 2006-ban már alkotói támogatásban részesültek. A kollégium kiemelten  figyeli a közösségi tereket szolgáló, szakhatóság által minősített műveket. A műveket 2008. március 1-jéig kell elkészíteni. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásokról készült fotódokumentációt becsatolni, illetve a kész műveknek rendezett, a kuratórium által támogatott bemutatón kiállítani. A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik.

2. Kiállítások megrendezésére és az esemény kísérő katalógus kiadására

Altéma kódszáma: 1706 

A magyar iparművészek, szakterületük hazai  csoportos és egyéni kiállítására, valamint az eseményt kísérő színvonalas kiadvány megjelentetésére pályázhatnak.
Pályázatot, a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

A támogatás kérhető:
– útiköltségre, szállásra, terembérletre, standbérleti díjra, területfoglalási díjra, alkalmazott installációra, szakmai anyagköltségre, biztosításra, biztonsági őrzésre, szállításra, rendezés honoráriumára, regisztrációs költségre, részvételi díjra.

Kiadvány megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, tervezői, illusztrátori,  fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzõi jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
 • szöveg,- és képbevitel (beírás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • nyomdaköltség ( proof-készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

            CD-n történõ megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írási, tervezői, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzõi jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (CD), borító-elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

3. Szakmai rendezvényeken való részvételre, rendezvények előkészítésére, megvalósítására

Altéma kódszáma: 1704

Mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák, művésztelepi szakmai programok előkészítésére, megrendezésére. Ezen rendezvényeken való részvételre alkotóművészek adhatnak be pályázatot.
Pályázatot rendezőszerv, illetve magánszemély nyújthat be.

Támogatás kérhető:
– előadói tiszteletdíjra, azok járulékaira, úti- és szállásköltségre, technológiai költségre, nevezési- és részvételi díjra, terembérre, eszközbérlésre, szakmai anyagköltségre.
A pályázathoz csatolni kell az esemény helyét, idejét, részletes programját, a meghívandó mesterek, oktatók névsorát és részvételi nyilatkozatát.
A szakmai beszámolóhoz a magánszemélyeknek csatolni kell a művésztelepi, alkotóműhelyi tevékenység részletes leírását, az elkészült munkák fotódokumentációját, illetve a rendezőszervnek a rendezvény szakmai és média-visszhangját.

4. Szakirodalom előkészítésére és megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1712

Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok (pld. szakkönyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésére.
A pályázathoz mellékelni kell 3 db nyomdai árajánlatot, valamint a mű legfeljebb 5 oldalas bemutatását.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, tervezői, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg,- és képbevitel (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség ( proof készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, tervezői illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (CD), borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

5. A kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására

Altéma kódszáma: 1709  

Az ebben a pontban meghirdetett altéma esetében a pályázati  adatlapot kizárólag az NKA pályázati portálján keresztül on-line módon lehet benyújtani.
ADATLAP KITÖLTÉSE
Az NKA portálján 2007. január 11-től 30-ig lesz elérhető az on-line-pályázati adatlap.
A pályázati adatlapot kizárólag az NKA pályázati portálján, interneten keresztül lehet benyújtani sikeres regisztáció és belépés után.  

Pályázatot közgyűjteményi és művészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be.

Támogatás kérhető: vásárlásra.

A pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt művek fotódokumentációit, és műleírásait kell benyújtani, az alkotó nevének, a mű címének és ajánlati árának megjelölésével. A bírálat során előnyt élvez az adott intézmény azon szándéka, amely az alapító okiratban szereplő gyűjteményi célok, profilok gyarapítását szolgálja, Illetve az országos kiállításokon, jelentős bemutatkozásokon a szakmai zsűri által díjazott alkotások.

 6. Iparművészeti alkotások restaurálására

Altéma kódszáma: 1711

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak be.

Pályázni az iparművészet-történet jelentős világi és egyházművészeti alkotásainak restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell.

Támogatás kérhető: restaurálás költségére (restaurátori tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás).

7. Technikai – technológiai eszközfejlesztés

Altéma kódszáma: 1705

Pályázatot művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti, szervezetek, folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek nyújthatnak be.

Támogatás kérhető:
– korszerű technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök finanszírozására.
A pályázathoz árajánlatot kell csatolni a megvásárolni kívánt eszközről, anyagról.
A pályázóknak 50%-os önrészt kell vállalni, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.

8. A magyar iparművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Altéma kódszáma: 1733

Pályázatot a nemzetközi iparművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2007. évi tagdíjbefizetés támogatására.
A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2006. évi tagdíj-befizetés igazolását.
A kollégium a pályázati kiírásban – a 1705-ös altéma kivételével – a pályázóktól önrészt nem kér!

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Pályázati adatlap várhatóan 2007. január 8. után lesz letölthető az NKA honlapjáról: www.nka.hu

A pályázat 2007. február 5-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!