AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

Felhívjuk Tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével. Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani, amely elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – teljes kitöltése minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

AZ  IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI  KOLLÉGIUM  PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2008. augusztus 15.–2009. július 30. között megvalósuló programokra. A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra

Altéma kódszáma: 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek és annak nemzetközi vonatkozásait elemző, népszerűsítő

 • monográfiákra, monográfiai sorozatokra,
 • a közelmúlt iparművészeti értékeinek megjelenítésére.

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be

 • művészettörténész,
 • művészeti író,
 • iparművész.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérni.

A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személyiség, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. (Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő!)
A kollégium max. 15 személyt támogat a vállalt téma megírásában maximum 500 000 forinttal.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. A monográfia szinopszisa hogyan tükrözi a téma megismerését? (Fotók, életkori adatok)
 2. A korszak irányzatainak elemzése az alkotások tükrében.
 3. A művészek és a közönség kapcsolata.

A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát becsatolni.

2. A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására

Altéma kódszáma: 1703

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok, iparművész szakmai szervezetek és művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a megállapodási szerződést,
 • a kiállító művészek névsorát,
 • a kiállítás pontos helyét, időpontját,
 • a kiállítás anyagáról fotódokumentációt.

Támogatás kérhető:

 • útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.

A témára felosztható keret max. 15 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
 2. Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?
 3. Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

Elszámoláshoz a támogatott eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

3. Nemzetközileg elismert külföldön élő iparművészek meghívására

Altéma kódszáma: 1724

A szakma nemzetközileg ismert külföldi művészeinek magyarországi bemutatkozására pályázhatnak iparművészeti szakmai szervezetek, művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott fél részvételi szándéknyilatkozatát,
 • a meghívott személy (személyek) szakmai életrajzát,
 • az esemény helyét, idejét, programját.

Támogatás kérhető:

 • úti- és szállásköltségre, tiszteletdíjra, installációra.

A témára felosztható max keret 5 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. Milyen a meghívandó személy szakmai elismertsége?
 2. Milyen a külföldi művész magyarországi prognosztizált hatása?

Elszámoláshoz az eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

4. Monográfiák, tanulmányok kiadására

Altéma kódszáma: 1712
Az Iparművészeti Szakmai Kollégium által monográfiákra, tanulmányokra kiírt nyertes pályázatok közül, a kollégium az alábbi kész kéziratok kiadására pályázatot hirdet könyvkiadók részére.  (Az alapító okiratban a kiadói tevékenységnek szerepelnie kell. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyek iparművészeti kiadványokkal foglalkoznak!)
Kiadásra szánt kéziratok (megtekinthetők az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiumánál 2008. 08. 21–31. között):

 • Nagy T. Katalin: Bohus Zoltán üvegtervező szobrászművész monográfiája
 • Rostás Péter: A Freidrich Ottó Schmidt és a Schmidt Miksa Budapest cég (Lakberendező ház) története (1890–1914) című tanulmány
 • Koleszár Aranka: Juhász Árpád ötvösművész monográfiája
 • Tasnádi Attila: Nagyipari bútortervezés és gyártás Magyarországon című tanulmány

Támogatás igényelhető:

 • nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre

A pályázathoz a teljes kivitelezési tervet mellékelni kell.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. Milyen a kiadvány tervezett kivitelezése?
 2. Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága?

A témára felosztható keret maximum 12 millió Ft

Elszámoláshoz a kiadványt csatolni kell.

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt, se nevezési díjat.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. szeptember 15-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról rendelkező 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében, a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinkat arról is, hogy ugyancsak e törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

2008. augusztus 5.

Frissítve: