AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA – FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁSRA


Látta és egyetért : szignó

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Folyóiratok meghívásos támogatása

Altéma kódszáma: 2501

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az alábbi, 2007. január 1. és 2007. december 31. között kiadásra kerülő, hagyományos formában szerkesztett szakfolyóiratok megjelentetésére.

 • Kritika (8 millió Ft)
 • Rubicon (8 millió Ft)
 • Café Bábel (3 millió Ft)

Meghívott pályázók:

 • Kritika Alapítvány
 • Rubicon-Ház Kereskedelmi, Szolgáltató Bt.
 • Café Bábel Egyesület

A pályázónak csatolnia kell a lapbejegyzés másolatát, illetve az utolsó megjelent lapszámot.

Az összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének másfélszeresét.

A pályázónak írásban kell vállalnia, hogy aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Amennyiben pályázatában az auditált példányszámtól való jelentős eltérés tapasztalható, a megítélt összeget az NKA visszakövetelheti.

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról ( www.nka.hu ) letölthető.

A kollégium által megajánlott összeg a közvetlen költségek 80 százalékának 70 százaléka. Kérjük, hogy a költségvetés benyújtásakor ezt vegyék figyelembe. A támogatási összeg a 2007. évi példányszámra vonatkozik.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése;
 • szerzői jogdíjak;
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése;
 • nyomdai előkészítési munkák: szöveg- és képbevitel (írás és szkennelés); kiadványszerkesztés (szedés, tördelés); képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás);       korrektúra;
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költségjogcímet jelöl meg, úgy azt a kollégium saját hatáskörben bírálja el.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázat 2007. március 9-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat !

 

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!