AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Látta és egyetért : szignó

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázatot hirdet a   2007. április 1.–2008. március 31. közötti időszakra

1. Könyvek és elektronikus kiadványok támogatására

Altéma kódszáma: 2521                                                                                                                    

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium támogatja a hagyományos és elektronikus úton megjelentetni kívánt bölcseleti és tudományos ismeretterjesztő, valamint a környezetkultúrát fejlesztő könyvek, kiadványok, információhordozók megjelentetését.

A kollégium előnyben részesíti az eredeti kéziratoknak; az új eredményeket közlő, feldolgozó és ismertető köteteknek; a tudománytörténeti jelentőségű idegen nyelvű könyvek és tanulmánygyűjtemények fordításának; valamint az ígéretes alkotók és kutatók első munkáinak a megjelentetését.

A pályázatok elbírálásakor a kollégium szakmai szempontként figyelembe veszi, hogy a pályázott mű mennyiben segíti elő a magyarországi kulturális és tudományos teljesítmények megismertetését; a bölcseleti, művészeti, tudományos vagy környezetvédelmi szakterületek hazai fejlődését; vagy az interdiszciplináris kutatói és alkotói együttműködést.

A pályázatot kiadók nyújthatják be a szerzővel, a fordítóval, vagy a szerkesztővel kötött szerződést mellékelve.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerzői jogdíjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • nyomdai előkészítésre (szöveg begépelés, vagy szkennelés; kiadványszerkesztés (szedés, tördelés); képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás); korrektúra;
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

CD-n, DVD-n vagy internetes kiadványként történő megjelentetés esetén:

szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;

 • szerzői jogdíjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • nyomdai előkészítési munkákra (szöveg- és képbevitel: írás, szkennelés); képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás); korrektúrára;
 • gyártási, valamint borító-előállítási és csomagolási költségre;
 • adathordozó anyagköltségére.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a mű és a szerző(k) legfeljebb 5 oldalas bemutatását;
 • egy nyomdai árajánlatot.

Egy pályázó legfeljebb 3 mű megjelentetésére nyújthat be pályázatot. Minden mű külön pályázatnak számít. Egy pályázat max. 3 millió Ft támogatásban részesül.

2. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma: 2502

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 30 millió Ft-os szakmai keretéből alkotói támogatást nyújt bölcseleti és tudományos ismeretterjesztő, valamint a környezetkultúrát fejlesztő művek megírására.

A pályázatok elbírálásánál a Kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és szakmai ajánlással.

A pályázónak csatolnia kell szakmai életrajzát és megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 10 hónapos időtartamra legfeljebb havi 100.000 Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani a kézirat egy példányát.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázat 2007. március 26-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat !

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!