AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet. A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályázatatás céljára nem használható.

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázatot hirdet a 2008. április 1. és 2009. március 31. közötti időszakra.

1. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma: 2502

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 30 millió Ft-os szakmai keretét kiegészítve alkotói támogatást nyújt bölcseleti és tudományos ismeretterjesztő, valamint a környezetkultúrát fejlesztő művek megírására.

A pályázatok elbírálásánál a Kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és szakmai ajánlással.

A pályázónak csatolnia kell szakmai életrajzát és megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 10 hónapos időtartamra legfeljebb havi 100.000 Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani a kézirat két példányát.

A pályázat 2008. évi keretösszege 37 millió Ft. Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

A pályázat 2008. március 18-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

 Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!