AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA – 2508


AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Előzetes tájékoztatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium meghívásos pályázatot hirdet

a magyar nyelv éve alkalmából

a következő pályázói körnek:

A Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete (Vác)
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Budapest)
Anyanyelvápolók Szövetsége (Budapest)
Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány (Budapest)
Eszterházy Károly Főiskola (Eger)
Herman Ottó Múzeum, Kazinczy Múzeum (Miskolc, Sátoraljaújhely)
Kazinczy Társaság (Sátoraljaújhely)
Nemzetek Háza (Collegium Fenno-Ugricum) (Budapest, Badacsonytomaj)
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (Szombathely)
Tiszakönyök Kulturális Egyesület (Záhony)

Pályázatot benyújtani a 2009. június 1. és december 31. között megvalósuló projektekre lehet

Altéma kódszáma: 2508

Pályázati cél:
A magyar nyelv éve alkalmából a magyar nyelv értékeit bemutató és az anyanyelvi tudatosságot elősegítő egyedi vagy összetett ismeretterjesztő programok (előadás, konferencia, kiállítás) és/vagy hagyományos, illetőleg internetes kiadványok megvalósulása. A Kollégium előnyben részesíti a fiataloknak szóló művelődéstörténeti jellegű, valamint az ismeretterjesztésben újszerű, interaktív megoldásokat tartalmazó pályázatokat.

A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes programtervet és az ahhoz tartozó költségvetést. Internetes projekt esetén az elérhetőséget.
A Kollégium pályázatonként maximum 2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást ítél a bírálatban elfogadott pályázati projektek megvalósítására.
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • jogdíj (szerzői);
 • honoráriumok (előadói, kutatói, szerzői (írói, illusztrátori, fotó) lektori, szerkesztői; internetes közlés esetén: számítógépes programozó, adatbevitel, honlapszerkesztő);
 • utazási költség;
 • bérleti díj;
 • reklám- és propagandaköltség;
 • sokszorosítás;
 • csoportos étkeztetés;
 • nyomdai előkészítés;
 • nyomdaköltség;
 • vásárlás (elektronikus adathordozó költségei).

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell.   A kollégium kötelező önrészt nem ír elő.
A támogatott pályázat szakmai beszámolójának elvárt tartalma:

 • A megítélt pályázati cél megvalósulása bemutatása legalább 5 oldal terjedelemben, hagyományos formában, illetőleg elektronikus adathordozón (CD,DVD).
 • Valamennyi a pályázati cél megvalósulásakor keletkezett dokumentum becsatolása (kiadványok, meghívók, konferenciaanyagok, egyebek) hagyományos, illetőleg elektronikus formában.
 • Az internet-elérhetőség pontos megnevezése.

A támogatást elnyert pályázó a pályamunkákon köteles feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

Pályázni csak a 2009. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. június 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. június 2.

Frissítve: