AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

TÁMOGATOTT FOLYÓIRATOK MEGHÍVÁSOS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSÁRA

Altéma kódszáma: 2501

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium kiegészítő meghívásos pályázatot hirdet az alábbi támogatott szakfolyóiratok kiadói számára, 2008. január 1. és 2008. december 31. közötti lapszámainak megjelentetésére, illetve a prae.hu internetes folyóirat 2008. évi megjelentetésére.

 • Aetas
 • Beszélő
 • Csodaceruza
 • Egyenlítő
 • Édes Anyanyelvünk
 • Földgömb
 • História
 • Honismeret
 • Irodalomtörténet
 • Jel
 • Katedra
 • Kritika
 • Limes
 • Mozgó Világ
 • Múltunk
 • Napút
 • Politikatudományi Szemle
 • Prae.hu (internetes folyóirat)
 • Replika
 • Rubicon
 • Századok
 • Századvég
 • Szociológiai Szemle
 • Valóság

Meghívott pályázók a fent felsorolt lapok kiadói:

 1. AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET
 2. STENCIL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
 3. CSODACERUZA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.
 4. NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
 5. ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE
 6. HEILING MÉDIA KFT.
 7. HISTÓRIA ALAPÍTVÁNY
 8. HONISMERETI SZÖVETSÉG
 9. RÁCIÓ KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
 10. KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE
 11. LILIUM AURUM KFT.
 12. KRITIKA ALAPÍTVÁNY
 13. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
 14. MOZGÓ VILÁG ALAPÍTVÁNY
 15. CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
 16. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE
 17. PALIMPSZESZT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
 18. REPLIKA ALAPÍTVÁNY
 19. RUBICON-HÁZ KERESEKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.
 20. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT
 21. SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY
 22. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG
 23. TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

Támogatás hagyományos folyóiratok esetében csak abban az esetben adható, ha a lap megjelenésének száma eléri vagy meghaladja a négy alkalmat. Az összevont lapszám beszámítása csak az évente legalább 10 alkalommal megjelenő folyóiratok esetében lehetséges és legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja egy szokásos lapszám terjedelmének 160 százalékát.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatukban kötelesek feltüntetni az NKA-tól a 2008. évi laptámogatásra már megítélt összeget. A támogatás összegét a pályázati adatlap megfelelő sorában, illetve a betétlapon a 2008. évi adatok oszlop egyéb bevételek sorában kell szerepeltetni.

Az adatlap és a betétlap egyéb soraiban a korábban benyújtott és elbírált pályázatukhoz csatolt adatok szerepelhetnek.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése;
 • szerzői jogdíjak;
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése;
 • nyomdai előkészítési munkák: szöveg- és képbevitel (írás és képszkennelés); kiadványszerkesztés (szedés, tördelés); képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás); korrektúra;
 • nyomdaszámlával igazolt tényleges nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás);

A Palimpszeszt Alapítvány Prae.hu internetes folyóirat pályázható jogcímei:

 • kódolás (html, xml) és adatfeltöltés; valamint tartalomszolgáltatás (megjelentetés).

A rendelkezésre álló keretösszeg: 36 millió Ft.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költségjogcímet jelöl meg, úgy azt részletesen indokolnia kell és azt a kollégium saját hatáskörében bírálja el.

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

Pályázni csak a 2008. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2008. április 21-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!