AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

  Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet. A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

Könyvszakmai lapok támogatása
Altéma kódszáma: 2501

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 8 millió Ft-os támogatása jóvoltából meghívásos pályázatot hirdet az alábbi, 2008. január 1. és 2008. december 31. között kiadásra kerülő, hagyományos formában szerkesztett könyvszakmai lapok megjelentetésére.

 • Új Könyvpiac (3,5 millió Ft)
 • Könyvhét (3,5 millió Ft)
 • Könyves Extra (1 millió Ft)

Meghívott pályázók:

 • Lafferton és Társa Bt.
 • Kiss József Könyvkiadó Kereskedelmi és Reklám Kft.
 • Dóm Kereskedelmi Bt.

Összevont lapszám beszámítása csak az évente legalább 10 alkalommal megjelenő folyóiratok esetében lehetséges és legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja egy szokásos lapszám terjedelmének 160 százalékát.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát;
 • az utolsó megjelent lapszámot;
 • az auditálást vállaló nyilatkozatot (a pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – amennyiben az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának;
 • a pályázati adatlap folyóirat betétlapja 2. oldalán szereplő adatok szöveges kiegészítését: a folyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

A Kollégium önrészt nem ír elő.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium,
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium, 
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • kiadványszerkesztés‚ tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (nyomdaszámlával igazolt tényleges nyomdaköltség).

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.
A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról () letölthető.

A pályázat 2008. március 18-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!