AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA – 2501


Untitled Document

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Előzetes tájékoztatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

* * *

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai  Kollégium pályázatot hirdet

a kollégium által 2009. január 12-i bírálati ülésen támogatásban részesült hagyományos formában kiadásra kerülő lapok számára  2009. évi lapszám tematikus melléklete

2009. június 1. és december 31. között történő

megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2501

Pályázati cél kollégiumi megkötései:
A tematikus melléklet

 • egyértelműen profilbővítő, különálló tudományos ismeretterjesztő tematikával rendelkezzen,
 • formátumban és példányszámban feleljen meg az adott lapszámnak,
 • minimum 12 oldal terjedelemben, a fenti időszakban megjelenő lapszám mellékleteként kerüljön terjesztésre.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a tematikus lapmelléklet részletes bemutatását, pontosan megjelölve, mely lapszámhoz ellékelve kerül kiadásra;
 • a részletes költségvetést;
 • nyomdai árajánlatot.

A Kollégium pályázatonként maximum 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatást ítél a bírálatban elfogadott lapmellékletek megvalósítására.
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • jogdíj (szerzői);
 • honoráriumok (szerzői (írói, illusztrátori, fotó), lektori, szerkesztői);
 • nyomdai előkészítés;
 • nyomdaköltség;

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell.  A Kollégium kötelező önrészt nem ír elő.
A támogatott pályázat szakmai beszámolója megkötése:

 • A 2009. június 1. és december 31. között megjelent bármely lap mellékleteként, de legkésőbb 2010. január 29-ig kerüljön benyújtásra.
 • A szakmai és pénzügyi elszámolás végső időpontja: 2010. január 29.

A támogatást elnyert pályázó a pályamunkákon köteles feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

Pályázni csak a 2009. évre érvényes pályázati adatlapon lehet! Folyóirat-betétlap mellékletet nem kell benyújtani!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. június 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. május 27.

Frissítve: