AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázatot hirdet a
2008. július 1. és 2008. december 31. közötti időszakra növény- és állatkerti információs rendszerek fejlesztésére és ehhez kapcsolódóan kiadványok megjelentetésének támogatására

Altéma kódszáma: 2532

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium támogatni kívánja a magyarországi növény- és állatkerteket, valamint vadasparkokat abban a törekvésükben, hogy fejlesszék a látogatók tájékoztatását szolgáló információs rendszereiket és ehhez kapcsolódóan kiadványokat jelentessenek meg. A pályázatot a magyar állat-, és/vagy növénykertek, vadas parkok, illetve azok fenntartói nyújthatják be.

A pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani az elkészült kiadványt, illetőleg a tájékoztató táblarendszer esetében az elkészült táblák fotódokumentációját.

Támogatás kizárólag az alábbi jogcímekre kérhető:

1. Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerzői jogdíjakra és közlési díjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • nyomdai előkészítésre (szöveg begépelés vagy képszkennelés); kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés); képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás); korrektúrára;
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás); és
 • a tájékozódást segítő feliratozás (valamint piktogramok és szimbólumok) alkalmazásának költségeire.

2. Elektronikus hordozón vagy internetes kiadványként történő megjelentetés esetén:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerzői jogdíjakra és közlési díjakra;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • előkészítési munkákra (szöveg- és képbevitel: írás, szkennelés); képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás); korrektúrára;
 • gyártási és borító-előállítási (levilágítás, montírozás, nyomtatás, hajtogatás, körbevágás), valamint csomagolási költségekre;
 • adathordozó anyagköltségére.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • egy nyomdai árajánlatot.

A pályázat 2008. évi keretösszege 12 millió Ft.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2008. május 5-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!