AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium folyóirat pályázati felhívása

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium folyóirat pályázati felhívása

Hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére

A kollégium pályázatot hirdet bölcseleti, történeti, társadalomtudományi és a természettudományos ismeretterjesztést szolgáló (ezek között gyermek- és ifjúsági, országos és helyi értékeket bemutató) hagyományos vagy internetes folyóiratok és periodikák 2008. január 1. és 2008. december 31. között kiadásra kerülő megjelentetésének vissza nem térítendő támogatására.

Kiosztható keretösszeg: 140 millió forint

Altéma kódszáma: 2501

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő és/vagy felelős szerkesztő ellenjegyzésével. Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

1. Hagyományos folyóiratok
 
A pályázat nem vonatkozik évkönyv és hírlevél típusú kiadványokra, tematikus különszámok megjelentetésére, valamint új lap indítására. Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak az évente legalább 10 alkalommal megjelenő folyóiratok esetében lehetséges és legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja egy szokásos lapszám terjedelmének 160 százalékát.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80 százalékára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg. A kollégium csökkenti a támogatás összegét, amennyiben a remittenda meghaladja a nyomtatott példányszám 40 százalékát. A kollégium önrészt nem ír elő.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.

A pályázónak csatolnia kell:

 1. a lapbejegyzés másolatát;
 2. határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a 2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat pályázata),
 3. az utolsó megjelent lapszámot;
 4. az auditálást vállaló nyilatkozatot (a pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – amennyiben az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának; ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatkozik); és
 5. a pályázati adatlap folyóirat betétlapja 2. oldalán szereplő adatok szöveges kiegészítését: a folyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 1. szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 2. szerzői jogdíjak,
 3. fordítói, lektorálási honorárium,
 4. szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium, 
 5. nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 6. szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
 7. kiadványszerkesztés‚ tördelés,
 8. képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 9. korrektúra,
 10. nyomdaköltség (nyomdaszámlával igazolt tényleges nyomdaköltség).

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról () letölthető.

Az elbírálás szempontjai:

 1. A kollégium kiemelten támogatja az évek óta magas szakmai színvonalon, alacsony remittenda-százalékkal és magas előfizetői hányaddal megjelenő hagyományos folyóiratok pályázatát.
 2. A kollégium a pályázatok elbírálásánál figyelembe veszi az egy lapszámra és egy példányra vetített támogatás mértékét és előnyben részesíti az alacsony fajlagos költséggel, de jó technikai minőségben előállított folyóiratokat.
 3. A kollégium már rövid távon is ösztönözni kívánja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésre történő áttérését.

2. Internetes folyóiratok

A pályázat több éve folyamatosan megjelenő és új internetes folyóiratokra egyaránt vonatkozik. Támogatás csak olyan internetes folyóirat esetében adható, amelynek tartalmát legalább havi rendszerességgel frissítik és az olvasók számára biztosítják a honlap tartalmának folyamatos internetes elérhetőségét.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80 százalékára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg. A kollégium önrészt nem ír elő.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.

A pályázónak csatolnia kell:

 1. az internetes folyóirat webcímét (url);
 2. a folyóirat kinyomtatott honlap-térképét; és
 3. a honlap főoldaláról valamint jellemző belső oldalairól készült legutolsó (színes) printeket.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 1. szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó);
 2. szerzői jogdíjak;
 3. fordítói, lektorálási honorárium, vagy számlás kifizetése;
 4. szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő képszerkesztő) honorárium;
 5. előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 6. szövegbevitel (írás) és korrektúra;
 7. képbevitel, szkennelés;
 8. képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás);
 9. kódolás (HTML, XML nyelvre) (adatfeltöltés);
 10. publikáció megjelentetés (tartalomszolgáltatás).

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

A támogatást elnyert internetes folyóiratok főoldalukon kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról () letölthető.

Az elbírálás szempontjai:

 1. A kollégium kiemelten támogatja az évek óta magas szakmai színvonalon megjelenő hagyományos folyóiratok internetes kiadását célul tűző pályázatokat.
 2. A kollégium a pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti az alacsony fajlagos költséggel, de jó technikai minőségben előállított internetes folyóiratokat.
 3. A kollégium nem támogatja a reklámok megjelentetését az internetes folyóiratok lapjain, különösen azok nyitó oldalán. Ez nem vonatkozik a megjelenést és tartalomszolgáltatást támogató intézmények, szervezetek felsorolására, logójuk feltüntetésére.

* * *

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában 2008. évben számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet! Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat, különös tekintettel a megváltozott pályázati feltételekre, a folyóirat betétlap új változatára!

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel. A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (ÁFA-val növelt) értéken kell feltüntetni. TB-járulékra költség nem igényelhető.

Pályázati adatlapot kitölteni csak a Nemzeti Kulturális Alap honlapján lehet a Pályáztatás menüpont alatt (lásd http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/palyaztatas.html)

A pályázat 2007. december 10-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!