AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázati felhívása

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 6 millió forintos támogatása jóvoltából meghívásos pályázatot hirdet az alábbi 2006. január 1. – december 31. között kiadásra kerülő, hagyományos formában szerkesztett könyvszakmai lapok megjelentetésére.

·         Új Könyvpiac

·         Könyvhét

·         Könyves Extra

Altéma kódszáma: 2501

A pályázónak csatolnia kell a lapbejegyzés másolatát, illetve az utolsó megjelent lapszámot.

Az összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének másfélszeresét! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben az igényelt összegnél kevesebb támogatást hagy jóvá a kollégium, az NKA Igazgatósága a szerződést is az arányosan csökkentett lapszámra köti meg.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Amennyiben pályázatában az auditált példányszámtól való jelentős eltérés tapasztalható, a megítélt összeget az NKA visszakövetelheti.

A kollégium az igényelt összeg 80-százalékánál kisebb és 500 .000 forintnál kevesebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:  

         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

         szerzői jogdíjak

         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

         szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

         nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

o        szövegbevitel (írás), szkennelése

o        kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

o        képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

o        korrektúra

         nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)  

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség jogcímet jelöl meg, úgy azt a kollégium saját hatáskörben bírálja el.

 

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes! 

A pályázatok
2006. március 31-ig beérkezően

nyújthatóak
be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére  
(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!  

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium