AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a

2006.április 1. – 2007. március 31. közötti időszakra.

1. Könyvek és elektronikus kiadványok támogatására

                                                                                                          Altéma kódszáma: 2521

A kollégium támogatja a hagyományos és elektronikus úton megjelentetni kívánt bölcseleti és tudományos ismeretterjesztő, valamint a környezetkultúrát fejlesztő könyvek, kiadványok, információhordozók megjelentetését.

A pályázatot kiadók nyújthatják be a szerzővel, a fordítóval, vagy a szerkesztővel kötött szerződést mellékelve.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

            Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére;
 • szerzői jogdíjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • nyomdai előkészítési munkákra, az alábbi jogcímekre:
  1. szöveg begépelésére, vagy szkennelésére;
  2. kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés);
  3. képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás);
  4. korrektúrára;
 • nyomdaköltségre ( levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

CD-n, DVD-n vagy internetes kiadványként történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére;
 • szerzői jogdíjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • nyomdai előkészítési munkákra, az alábbi jogcímekre:
  1. szöveg – és képbevitelre (írás, szkennelés);
  2. képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás);
  3. korrektúrára;
 • gyártási, valamint borító előállítási és csomagolási költségre;
 • adathordozó anyagköltségére.

A pályázathoz mellékelni kell:

 •  a mű legfeljebb 5 oldalas bemutatását;
 • egy nyomdai árajánlatot.

Egy pályázó legfeljebb 5 mű megjelentetésére nyújthat be pályázatot. Minden mű külön pályázatnak számít.

2. Alkotói támogatásra

                                                                                                          Altéma kódszáma: 2502

A kollégium alkotói támogatást nyújt bölcseleti és tudományos ismeretterjesztő, valamint a környezetkultúrát fejlesztő művek megírására.

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb10 hónapos időtartamra legfeljebb 100.000 Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázónak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

A pályázatok
2006. március 31-ig beérkezően
nyújthatóak be
kizárólag postai úton az NKA Igazgatósága címére.

(H– 1388 Budapest, postafiók 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium