AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Pályázati felhívások

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázatot hirdet a 2006. szeptember 30. és 2007. október 1. közötti időszakra az alábbi témakörökben:

1. Országos jelentőségű könyvszakmai rendezvények támogatására

Altéma kódszáma: 2507

Az országos jelentőségű könyvszakmai programok megrendezésére a pályázatot a rendező szervezetek és intézmények nyújthatják be.  

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 20 000 000 Ft  

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:

 • területfoglalási, vagy standbérleti díjra,
 • a közreműködők honoráriumára és annak járulékaira,
 • szállítási költségre,
 • katalógus kiadására.  

Katalógus megjelentetése esetén a kollégium az alábbi jogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai,
 • szerzői jogdíjak,
 • nyomdai előkészítési munkák (szövegbevitel, szkennelés , kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra),
 • nyomdaköltség (levilágítás, montírozás, papírköltség, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).  

A megjelölt felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell, aminek figyelembe vételével dönt a kollégium az arra történő felhasználásról.  

A kollégium előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek:

 • programját eddig is széles szakmai elismerés övezte,
 • nagyobb közönséget vonzanak,
 • nemzetközi programokhoz kapcsolódnak,
 • költségvetésük pénzügyileg megalapozott,
 • a vállalkozói, önkormányzati, nonprofit és lakossági forrásokat minél nagyobb mértékben vonják be,
 • minél nagyobb százalékú önrészt vállalnak.  

A pályázat szakmai beszámolójának ki kell térnie:

 • a rendezvény lebonyolításának részletes leírására,
 • a látogatók összetételének elemzésére,
 • a rendezvény szakmai eredményeinek, utóéletének ismertetésére.  

A pályázónak a javasolt program megvalósításához 50% önrésszel kell rendelkeznie, amire vonatkozó nyilatkozatát a pályázathoz mellékelnie kell.    

2. Hazai növény és/vagy állatkerti, vadasparki rendezvények támogatására, valamint a látogatók tájékoztatására szolgáló információs rendszer fejlesztésére, kiadványok megjelentetésére  

Altéma kódszáma: 2531  

Pályázatot a magyar állat- és/vagy növénykertek, vadasparkok és szakmai szervezeteik nyújthatnak be, amelyek a természet-, illetve környezetvédelmi állami és társadalmi szervezetekkel közösen szervezik rendezvényeiket az ökológiai szemléletformálás, a tudományos kutatás, az élőhelyek védelme, illetve a veszélyeztetett állat-, és növényfajok megőrzése érdekében. A pályázathoz a partner szervezet( ek ) hozzájárulási vagy részvételi nyilatkozata is szükséges.  

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 20 000 000 Ft  

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:

 • úti- és szállásköltségre,
 • előadói tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • a rendezvények szakmai anyagköltségeire,
 • kiadványok megjelentetésére,
 • tájékozódást segítő feliratozás, piktogram, szimbólumok alkalmazására.  

Kiadvány hagyományos megjelentetése esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai,
 • szerzői jogdíjak,
 • nyomdai előkészítési munkák (szövegbevitel, szkennelés , kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra)
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).  

Elektronikus formában (CD, DVD, on-line ) történő megvalósítás esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai,
 • szerzői jogdíjak,
 • előkészítési munkák (szövegbevitel, szkennelés , képfeldolgozás, korrektúra),
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).  

A megjelölt felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell, aminek figyelembevételével dönt a kollégium az arra történő felhasználásról.  

A pályázónak a javasolt program megvalósításához 50% önrésszel kell rendelkeznie, amire vonatkozó nyilatkozatát a pályázathoz mellékelnie kell.  

A kollégium előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek:

 • innovatív, új kezdeményezések, mintaértékű projektek,
 • költségvetésük pénzügyileg   megalapozott ,
 • több intézmény, szakmai szervezet együttműködésén alapulnak,
 • a vállalkozói, önkormányzati, non-profit és lakossági forrásokat minél nagyobb mértékben vonják be,
 • minél nagyobb százalékú önrészt vállalnak.  

A pályázat szakmai beszámolójának ki kell térnie:

 • a rendezvény lebonyolításának részletes leírására,
 • a látogatók összetételének elemzésére,
 • a rendezvény szakmai eredményeinek, utóéletének ismertetésére,
 • az információs rendszerek működtetésének tapasztalataira.  

A 2. pontra pályázóknak csatolniuk kell érvényes működési engedélyük másolatát.

A pályázatok
2006. október 24-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
( H – 1388 Budapest, Pf. 82) .
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek .

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!