A FOTÓMŰVÉSZETI–KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Kortárs művészeti múzeumpedagógiai programok meghívásos pályázati felhívása

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium a Képzőművészeti Szakmai Kollégiummal közösen meghívásos pályázatot hirdet fotográfiai és kortárs művészeti kiállítások múzeumpedagógiai kísérő rendezvényeinek megvalósítására, a múzeumpedagógiai munka fejlesztésére,

kortárs művészeti múzeumpedagógiai programokra

a 2009. június 1.–2010. július 1. közötti megvalósulási időszakra.

Altéma kódszáma: 1808

A meghívott pályázói kör:  

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Magyar Fotográfusok Háza Kht.

Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)

Miskolci Galéria Városi Múzeum

Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.,

Pályázati keretösszeg: 10 millió Ft

A pályázat célja, hogy a középiskolás korú (12–18 éves) fiatalokhoz szervezett módon közelebb hozza a fotóművészetet és a kortárs képzőművészetet: segítse a kortárs művészet befogadását, alkotók, művek, műcsoportok, médiumok, tendenciák, művészeti és reprezentációs stratégiák megértését és kritikai értékelését és a programba bekapcsolódó diákokat a kiállítás tematikájából, jellemző művészi attitűdjéből, technikájából kiinduló alkotótevékenységre késztesse.

A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai rendezvények szakmai tervét, az egyes események és a kapcsolódó kiadványok részletes költségvetését, és e költségvetésen belül konkrétan meg kell neveznie, hogy milyen jogcímre kéri az NKA támogatását.  

A pályáztató kiemelten kezeli a folyamatjellegű projekteket és előnyben részesíti azt, aki egymásra épülő programsorozatot tervez, illetve önfenntartó – később is újrahasznosítható, fejleszthető – projekteket indít útjára. Előnyös, ha a programsorozat tartalmaz kommunikációs visszacsatolást, amely másoknak is kedvet csinál hasonló programokba való bekapcsolódásra (pl. pályázó online-felületet biztosít a projekt során megvalósuló diákmunkáknak, illetve a projekt végén digitális vagy papíralapú kiadványt állít össze a munkákból, esetleg tárlatot rendez belőlük). A programsorozathoz legalább 5-10 diákcsoport részvétele ajánlott. A programokat a csoportok számára ingyenesen kell biztosítani.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • anyagköltség (a programok keretében történő alkotások anyagköltsége, installáció);
 • meghívott előadók, képző- és fotóművészek, közreműködő kurátorok honoráriuma,;
 • szoftver- és hardverköltségek (online-jelentkezéshez, létrehozott diákmunkák online-bemutatási felületének);
 • nyomdai előkészítési munkák: szöveg- és képbevitel (írás és szkennelés); kiadványszerkesztés (szedés, tördelés); képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra;
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás);
 • digitális hordozón történő megjelentetés költségei;
 • utazási költség, buszbérlés;
 • helyiség és eszköz bérleti díja.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell.
A támogatást elnyert pályázó kiadványain, meghívóin és a fesztivál eseményein köteles feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

A pályázatot a Fotóművészeti Szakmai Kollégiumhoz kell benyújtani, az elbírálást a két kollégium együttműködve végzi.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • legalább három oldal terjedelmű szöveges beszámoló;
 • kiadványok, dokumentációk hagyományos és digitális formában;
 • online elérhetőségek listája.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. május 4.

Frissítve: