A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium a 2002. évben a legalább 6 alkalommal megjelenő szakmai folyóiratok és periodikák támogatására a megjelenés biztosítására, valamint új lap indítására pályázatot hirdet.

A pályázaton a hazai bejegyzésű, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

  • A jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük magyar fordítását.
  • A pályázó nyilatkozatát, mely tartalmazza a 2002. január – 2002. december között megjelenő lapszámok megjelentetésének ütemezését, a megjelentetni kívánt példányszámot, és a terjesztés módját taglaló kiadói elgondolást
    Összevont lapszám egy megjelenésnek számít!
  • A hazai folyóiratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos Széchenyi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell kérni, és a pályázathoz mellékelni.
  • Új laphoz történő támogatás igénylése esetén próbaszám megküldését vagy részletes munkatervet kérünk.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthat be a főszerkesztő (felelős szerkesztő) ellenjegyzésével.

A pályázók a szerkesztőségeknél felmerülő munkabérre, azok járulékaira és rezsire támogatást nem igényelhetnek. A kollégium a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzői honoráriumokra kíván támogatást nyújtani.

[Altéma kódszám: 1601]

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2001-ben elnyert támogatás (ok) rendeltetésszerű felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját ( 2-2 példányt az év során megjelent számokból ) és pénzügyi elszámolását a szerződésben megjelölt időpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének nem tett eseget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot az a kiadó, amely ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002 január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. A pályázati adatlaphoz a folyóiratra vonatkozó főbb ismérveket tartalmazó betétlapot is ki kell tölteni és a pályázathoz mellékelni. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadunk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) be kell nyújtania jogi dokumentációját ( határon túli pályázóknak magyar fordításban ) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002 . január 15- ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázatokhoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték melléklésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról : www.nka.hu

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fennmaradási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke –emelésére nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el .A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülvizsgálatát kérni nem lehet . A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék ) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől- péntekig 9-15 óráig, pénteken 9-12 óráig.

 

Képzőművészeti Szakmai Kollégium