A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi vásárokon való jelenlétének segítésére

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet 2009. április 1.–2009. december 31. közötti időszakra. A pályázat célja, hogy a 2008. év végén lebonyolított hasonló pályázat folytatásaként elősegítse a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelését

Pályázati támogatás kérhető:  A kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítésére érdekében jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre.

A pályázónak kötelező önrésszel, illetve külső (szponzori) támogatással kell rendelkeznie, amely minimum megegyezik a pályázott összeggel. Elszámolni a megítélt, illetve felhasznált támogatás kétszeresével kell.

Altéma kódja: 1608

Pályázhat kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A galériának legalább 1 éve állandó kiállítótérrel és nyilvánosan látogatható kiállítási programmal kell rendelkeznie.

Egy pályázó több pályázatot is beadhat, de egy pályázaton belül egy vásári részvétellel lehet pályázni. Ugyanazon pályázó által elnyerhető támogatási összeg összesen nem haladhatja meg a 3 millió Ft-ot

Pályázni elsősorban az alábbi, 2009-ben megrendezésre kerülő művészeti vásárokon való részvétellel lehet: Viennafair (Bécs), Art Basel (Bázel), Liste (Bázel), Volta (Bázel),Scope (Bázel, Miami), Art Cologne (Köln), Frieze Art Fair (London), Zoo Art Fair (London), Artforum (Berlin), Preview (Berlin), Art Moscow (Moszkva), Artbrussels (Brüsszel), FIAC (Párizs), Pulse (Miami, London), Artissima (Torino), Nada (Miami)

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra,
 • szakmai anyagköltségre,
 • szállításra,
 • installációra,
 • reklám- és médiamegjelenésre,
 • fordításra,
 • utazásra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra (standbérletre)
 • szállásköltségre,
 • kapcsolódó kiadvány költségeire.

A pályázathoz az alább felsorolt mellékleteket kell csatolni:

 • a pályázó eddigi szakmai tevékenységének rövid ismertetőjét, a galéria eddigi kiállítási programjának ismertetőjét
 • a támogatandó esemény részletes költségvetését, a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetést,
 • a működést igazoló dokumentumot (cégkivonat).
 • a nemzetközi vásárra történő jelentkezés, illetve meghívás igazolását (a szerződéskötés feltétele a részvétel elfogadásának visszaigazolása),
 • a kiállító kortárs (élő) képzőművészek tervezett névsorát (amelynek kétharmad részben magyar művészekből kell állnia),

A pályázatok elbírálásába a kollégium külső szakértőket is bevon. A kollégium az elbírálás során figyelembe veszi az előző pályázat eredményét is. A támogatott pályázók listáját az NKA portálján nyilvánosságra hozzuk, a támogatott pályázókat írásban is értesítjük.

A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).
A kollégium nem ír elő nevezési díjat.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. március 9-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. február 5.

Frissítve: