A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2008. február 1.­–2009. május 31. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai vissza nem térítendő támogatására.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltést segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

A kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.

1. Hazai csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére

Altéma kódszáma 1606

A rendelkezésre álló keret: 60 millió Ft

Az altémára hivatásos kiállítási intézmény, illetve képzőművészeti szakmai szervezet nyújthatja be pályázatát. Egyéni kiállítás esetén (1 fő) vagy a művész, vagy az intézmény pályázhat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítás koncepcióját (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • egyéni kiállítás esetén szakmai életrajzot,
 • művész által beadott pályázat esetén a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • intézmény esetében az utóbbi 3 év kiállítási tevékenységének tényszerű felsorolását,
 • képzőművészeti szakmai szervezetek pályázatai esetében a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • a kiállítás teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • a kapcsolódó kiadvány 2 nyomdai árajánlatát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra, és azok járulékaira,
 • szállításra,
 • installációra,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • biztosításra,
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).

2. Nemzetközi képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítására és dokumentálására

Altéma kódszáma: 1603

A rendelkezésre álló keret: 20 millió Ft

Pályázatot nyújthat be az alkotóművész, illetve a szervező intézmény.

A pályázathoz mellékelni kell

 • a hazai vagy külföldi rendezvény részletes programleírását a résztvevő művészek, az időpontok és helyszínek pontos megjelölésével,
 • a részletes költségvetést (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • külföldi rendezvény esetén az érvényes befogadó nyilatkozatot.

Támogatás kérhető a következő jogcímek költségeire:

 • tiszteletdíj és annak járulékai,
 • szakmai anyagok,
 • szállás,
 • utazás,
 • szállítás,
 • biztosítás,
 • részvételi díj,
 • standköltség,
 • valamint kiadvány költségeire.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).

3. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására

Altéma kódszáma: 1616

A rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió Ft

Pályázatot a program szervezője és/vagy a rendezője, mint jogi személy nyújthat be.

A támogatásra benyújtott pályázat leírásában szerepeljen:

 • a pályázó utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének rövid írásos összefoglalása maximum 1 oldal terjedelemben,
 • a programban résztvevő művészek és előadók megnevezése,
 • a program pontos időtartama, helyszíne,
 • a program teljes költségvetésének részletezése (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével).

Támogatás kérhető:

 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
 • a közreműködők tiszteletdíjára és annak járulékaira,
 • utazási,
 • szállítási,
 • szállásköltségre,
 • valamint a dokumentálás költségeire.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!

A pályázat 2008. március 3-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!