A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

„Victor Vasarely” párizsi képzőművészeti alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1602

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet párizsi alkotómunka megvalósítására a 2010. évben. Pályázatot nyújthat be professzionális képzőművész vissza nem térítendő támogatásra.

Az NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar képzőművészek nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és párizsi jelenléte megteremtésének érdekében
a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy képzőművész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000 Ft.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a megadott intervallumon belül a Párizsi Magyar Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít, és 2011 első felében a Vasarely Galériájában kiállítást rendez.  Az intézet távlati céljai között szerepel, hogy ösztöndíjasait külső partnerek residency programjába is bevonja. Ilyen együttműködés van kialakulóban a CNEAI (centre national de l’estampe et de l’art imprimé)-vel.

Az alkotói támogatást 2010. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.
Az időpont 2010. június–szeptember időszakon belül tervezendő.

A pályázónak

  • munkatervet,
  • szakmai önéletrajzot,
  • nyilatkozatot a nyelvismeret fokáról vagy nyelvvizsga-bizonyítványt,
  • valamint az eddigi munkásságot reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Balassi Intézetet (1016 Budapest, Somlói út 51.) kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Intézeten keresztül kerül kiutalásra.

Az elbírálás szempontjai:

  • eddigi munkásság, referenciák
  • a benyújtott munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága
  • francia vagy angol nyelv társalgási szintű ismerete
  • francia partnerekkel való együttműködési elképzelés

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt, illetve nevezési díjat.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az alkotói ösztöndíj kapcsán elkészült művek fotóját,a szakmai kapcsolatépítéssel összefüggő eredményeket, tapasztalatokat, továbbá csatolni kell a Párizsi Magyar Intézet nyilatkozatát az ösztöndíjas kinntartózkodásáról.

Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a
www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon "Minta" pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2010. január 14-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. december 7.

Frissítve: