A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2007. február 1.­–2008. május 31. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai vissza nem térítendő támogatására.

A pályázati adatlapon a program( ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.  

A kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.  

1. Hazai csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére  

Altéma kódszáma 1606  

A rendelkezésre álló keret: 60 millió Ft  

Az altémára hivatásos kiállítási intézmény, illetve képzőművészeti szakmai szervezet nyújthatja be pályázatát.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítás koncepcióját (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • egyéni kiállítás esetén szakmai életrajzot,
 • intézmény esetében az utóbbi 3 év kiállítási tevékenységének tényszerű felsorolását,
 • képzőművészeti szakmai szervezetek pályázatai esetében a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • a kiállítás teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • a kapcsolódó kiadvány 2 nyomdai árajánlatát.  

Támogatás kérhetõ:

 • tiszteletdíjra, és azok járulékaira,
 • szállításra,
 • installációra,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • biztosításra,
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.  

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.    

2. Nemzetközi képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítására és dokumentálására  

Altéma kódszáma 1607  

A rendelkezésre álló keret: 20 millió Ft  

Pályázatot nyújthat be az alkotóművész, illetve a szervező intézmény (művészeti szervezet, egyesület stb.).

A pályázathoz mellékelni kell

 • a hazai vagy külföldi rendezvény részletes programleírását a résztvevő művészek, az időpontok és helyszínek pontos megjelölésével,
 • a részletes költségvetést (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • külföldi rendezvény esetén az érvényes befogadó nyilatkozatot.  

Támogatás kérhető a következő jogcímek költségeire:

 • tiszteletdíj és annak járulékai,
 • szakmai anyagok,
 • szállás,
 • utazás,
 • szállítás,
 • biztosítás,
 • részvételi díj,
 • standköltség,
 • valamint a kiadvány költségeire.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.  

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.  

3. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására  

Altéma kódszáma 1616  

A rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió Ft

Pályázatot a program szervezője és/vagy a rendezője, mint jogi személy (pl. intézmény, alapítvány, egyesület, önkormányzat stb.) nyújthat be.  

A támogatásra benyújtott pályázat leírásában szerepeljen:

·          a pályázó utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének rövid írásos összefoglalása,

·          a programban résztvevő művészek és előadók megnevezése,

·          a program pontos időtartama, helyszíne,

·          a program teljes költségvetésének részletezése (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével).  

Támogatás kérhető:

 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
 • a közreműködők tiszteletdíjára és annak járulékaira,
 • utazási,
 • szállítási,
 • szállásköltségre,
 • valamint a dokumentálás költségeire.  

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.  

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.

4. Pályázat az NKA 2005. és 2006. évi támogatásával közgyűjtemények számára megvásárolt műalkotások kiállításon való bemutatására  

Altéma kódszáma: 1631  

Pályázhatnak intézmények és galériák.  

A támogatást a legjobb ajánlatot tevő pályázó nyeri el.  

Az ebben a pontban meghirdetett altéma esetében a pályázati adatlapot sikeres regisztráció után, kizárólag az NKA internetes portálján, on-line lehet benyújtani.

Ezen altémára vonatkozóan 2007. február 26-ig lesz elérhető a portálon az on-line pályázati adatlap.

A rendelkezésre álló keret : 10 millió Ft

A kiállítást legkésőbb 2007. október 31-ig kell megnyitni.  

A pályázati leírás térjen ki:

 • a kiállítóhely bemutatására, adottságaira,
 • a kiállítás időtartamára,
 • a kiállítás katalógusára,
 • a tervezett propagandára.  

Támogatás kérhető a következő jogcímek költségeire:

 • honorárium és járulékai,
 • szállítás,
 • biztosítás,
 • installáció,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • valamint a kapcsolódó nyomtatványok költségeire.  

A kiállításra kerülő műtárgyak listáját és adatait a Pályázók – az NKA hivatalában (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.) – Fekete Gabriellától (tel .: 327-4322, e-mail: gabriella.fekete@nka.hu)vehetik át.  

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

A támogatott pályázó a szerződésben megjelölt határidőig köteles pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell a kiállítást tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.  

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázat 2007. március 5-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat !

Képzőművészeti Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!