A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Pályázati felhívások

Pályázati tudnivalók Nyomtatható verzió

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2008. január 1.–2008. december 31-ig terjedő időszakra az alábbi témakörökben:

1. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására közgyűjtemények számára

A kiosztható keret összege: 20 millió Ft

Altéma kódszáma: 1609

A pályázaton hazai, kortárs, országos gyűjtőkörű képzőművészeti közgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, múzeumok vehetnek részt.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell a kiválasztott műtárgyak:

 • listáját,
 • fotóját,
 • és javasolt árát.

Támogatás kérhető a következő jogcímre:

 • műtárgyvásárlás

Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el!

A kollégium a bírálatnál előnyben részesíti:
) a megvásárlásra javasolt műtárgy művészi színvonalát,
2) a pályázó intézmény gyűjtési koncepciójának minőségét,
3) azt a pályázót, aki minél magasabb önrészt vállal.

Az elszámoláshoz mellékelni kell a vásárlás írásos dokumentumainak másolatait.

2. Kortárs képzőművészeti egyedi – első kiadású – könyv, monográfia nyomdai vagy interneten történő megjelentetésére (minimum 500 példány, illetve egyéves hozzáférés)

Altéma kódszáma: 1612

A kiosztható keret összege: 10 millió Ft

Pályázatot professzionális kiadó és/vagy a szerző nyújthat be vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

 • a mű szinopszisát vagy kéziratát,
 • a művészeti szakma egy tekintélyes képviselőjének ajánlását vagy kiadói lektori véleményt,
 • két nyomda árajánlatát, illetve internetes megjelentetés esetén részletes költségvetést (részletes költségvetés =adatlap 4. pontjának külön lapon történő részletezése).

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, képzőművészeti fotó) vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szövegbevitel (írás)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás, szkennelés)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

Internetes megjelentetés esetében:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás)
 • frissítés.

A pályázat bírálati szempontjai:

1) a kiadvány hiánypótló jellege,
2) a rendelkezésre álló egyéb forrás megléte,
3) a megjelent kiadvány terjesztési lehetősége.

A beszámolóhoz mellékelni kell a megjelent kiadvány 1 példányát, internetes megjelentetés esetén elérhetőségét.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék (a kézirat kivételével) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

A kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.

A 1-2. pontokban rögzített felhasználói jogcímtől való eltérést a pályázónak írásban indokolni kell!

A pályázat 2007. szeptember 28-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!