A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


1

Általános tudnivalók

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2006. január 1. és december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és elektronikus szakmai folyóiratok 2006. II. félévi megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 1601

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy elektronikus folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

A kollégium által jóváhagyott támogatás minden olyan, számlával igazolt költség fedezetéül szolgál, mely a folyóirat megjelenését szolgálja. A szerkesztőségnél foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, valamint rezsire támogatás nem igényelhető.

A pályázók közül előnyben részesülnek azok, akik a 2006. évi első félévi megjelenésre már támogatást kaptak az NKA-tól.

A költségvetésben csak a II. félévi költségeket kérjük feltüntetni.

1. Hagyományos folyóiratok:

A pályázónak csatolnia kell

·        a lapbejegyzés másolatát,

·         az utolsó megjelent lapszámot.

Az összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének másfélszeresét!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben az igényelt összegnél kevesebb támogatást hagy jóvá a kollégium, az NKA Igazgatósága a szerződést is arányosan csökkentett lapszámra köti meg.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Amennyiben pályázatában az auditált példányszámtól való jelentős eltérés tapasztalható, a megítélt összeget az NKA visszakövetelheti.

A kollégium az igényelt összeg 80-százalékánál kisebb és 500.000 forintnál kevesebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium előnyben részesíti azoknak a folyóiratoknak a támogatását, amelyek

         postai terjesztésben és szabad árushelyeken elérhetők

         a KELLO-val érvényes szerződéssel rendelkeznek

         valamint amelynek bevételei között jelentős szponzoráció mutatható ki.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

         szerzői jogdíjak

         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

         szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

         nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

o       szövegbevitel (írás), szkennelése

o       kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

o       képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

o       korrektúra

         nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség jogcímet jelöl meg, úgy azt a kollégium saját hatáskörben bírálja el.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A betétlapon a 2006. évi oszlopot a II. félévi adatokkal kell kitölteni.

2. Elektronikus folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell

 • a folyóirat hozzáférhető web-címét és
 • a honlapról készült utolsó printeket.

A kollégium az igényelt összeg 80-százalékánál kisebb és 100 000 forintnál kevesebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • szövegbevitel (írás), szkennelés
  • korrektúra
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás)

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség jogcímet jelöl meg, úgy azt a kollégium saját hatáskörben bírálja el.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A betétlapon a 2006. évi oszlopot a II. félévi adatokkal kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában a 2005. évi, illetve a 2006. év I. félévi támogatás elszámolása után számíthat.

A pályázatok

2006. június 22-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

                                                                                  Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Kérjük, figyelmesen olvassák el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Megjegyzés:

A szükséges betétlapok az NKA honlapján (www.nka.hu) az alábbi helyen találhatók:

archívum menüpont

2005

 • Folyóirat-pályázati betétlapok és kitöltési útmutatók.