A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A Képzőművészeti Kollégium folyóirat-pályázati felhívása

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

Figyelem! A folyóirat-betétlap 2007. november 6-tól lesz elérhető a Portálon!

A Képzőművészeti Kollégium folyóirat-pályázati felhívása

Pályázati kiírás hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére 

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1. és 2008. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésének vissza nem térítendő támogatására.
Új folyóirat alapítását a kollégium nem támogatja.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu ( http://www.nka.hu/)
honlap (portál) „pályázatok” cím alatt található „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A pályázatokra kiosztható keret teljes összege: 50 millió Ft

Altéma kódszáma: 1601

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt.

A pályázaton hazai bejegyzésű, hagyományos vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő — felelős szerkesztő — ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • utolsó megjelent lapszámot,
 • a folyóirat betétlap 2. oldalán szereplő adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a folyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat.

Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szokásos lapszám terjedelmének 160%-át.

A tematikus lapszámok, az évkönyv és hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg.
A kollégium a támogatási összeget csökkenheti abban az esetben, ha a nyomtatott példányszám 40%-át meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium – kivételes esetben – egyhangú szavazással eltérhet.

A kollégium kiemelten támogatja hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére történő áttérését.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának.

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról () letölthető.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium, 
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • kiadványszerkesztés‚ tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken kell kitölteni.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

2. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell:

 • a folyóirat hozzáférhető web-címét és
 • a honlapról készült utolsó printeket
 • a folyóirat betétlap 2. oldalán szereplő adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a folyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktől a kollégium – kivételes esetben – egyhangú szavazással eltérhet.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium, 
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő képszerkesztő) honorárium,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • korrektúra,
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás)

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken kell kitölteni.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában 2008. évben számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat 2007. december 4-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!