A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2007.  január 1.–2007. december 31. között terjedő időszakra az alábbi témakörökben:

A Kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.

1. Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, 600 000 Ft-os alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására

Altéma kódszáma: 1602

Az altémára tanulói jogviszonyban állók nem pályázhatnak!

A kiosztható keret összege: 50 millió Ft

Benyújtandó

 • a részletes munkaterv,
 • külön csatolt szakmai életrajz (nem elegendő a katalógusban található),
 • valamint a pályázó korábbi munkáiról papír alapú – maximum A4-es méretű – képi dokumentáció.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek az elkészült új mű (művek) dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 1 oldal terjedelmű lehet.

2. Kortárs képzőművészeti egyedi – első kiadású – könyv, monográfia nyomdai vagy interneten történő megjelentetésére (minimum 500 példány, illetve egyéves hozzáférés)

Altéma kódszáma: 1612

A kiosztható keret összege: 20 millió Ft

Pályázatot professzionális kiadó és/vagy a szerző nyújthat be vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a mű szinopszisát vagy kéziratát,
 • egy szakember ajánlását vagy lektori véleményt,
 • két nyomda árajánlatát, illetve internetes megjelentetés esetén részletes költségvetést (=adatlap 4. pontjának külön lapon történő részletezése).

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, képzőművészeti fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szövegbevitel (írás)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás, szkennelés)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

Internetes megjelentetés esetében:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • kódolás (HTML-nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció-megjelentetés (szolgáltatás)
 • frissítés

Az elbírálás kizárólag szakmai szempontok szerint történik. A beszámolóhoz mellékelni kell a megjelent kiadvány 1 példányát, internetes megjelentetés esetén elérhetőségét.

3. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására közgyűjtemények számára

Altéma kódszáma: 1609

 A kiosztható keret összege: 25 millió Ft

A pályázaton hazai, kortárs képzőművészeti közgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, múzeumok és képtárak vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell a kiválasztott műtárgyak:

 • listáját,
 • fotóját
 • és javasolt árát.

Támogatás kérhető a következő jogcímre:

 • műtárgyvásárlás

Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el!
Az elbírálás szakmai, muzeológiai szempontok alapján történik.

A pályázatok
2006. szeptember 29-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Képzőművészeti Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!