A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2006. január 1 – 2007. május 31. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai támogatására.

A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

 

1. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésére

 

Altéma kódszáma 1606

 

Az altémára hivatásos kiállítási intézmény, illetve képzőművészeti szakmai szervezet nyújthatja be pályázatát.

 

A pályázathoz csatolni kell:

  • a kiállítás koncepcióját (maximum 2 oldal terjedelemben),
  • egyéni kiállítás esetén szakmai életrajzot,
  • intézmény esetében az utóbbi 3 év kiállítási tevékenységének dokumentációját,
  • képzőművészeti szakmai szervezetek pályázatai esetében a befogadó intézmény nyilatkozatát,
  • a kiállítás és a kiadvány( ok) részletes költségvetését,
  • a kapcsolódó kiadvány 2 nyomdai árajánlatát.  

Támogatás kérhetõ:

·          tiszteletdíjra, és azok járulékaira,

·          szállításra,

·          installációra,

·          reklám és propagandaköltségre,

·          szakmai anyagköltségre.

A kapcsolódó kiadvány esetén:

·          honoráriumra és annak járulékaira (szerzõi, fotózási, fordítói, lektorálási, szerkesztõi, tervezõi),

·          nyomdai elõkészítésre (szkennelés, szedés, tördelés, szerkesztés, optimalizálás, korrektúra),

·          nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés)  

2. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására

 

Altéma kódszáma 1616  

 

Pályázatot a program megrendezője nyújthat be, magánszemély kivételével.

 

A támogatásra benyújtott pályázat célleírásában szerepeljen:

– a pályázó utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének rövid dokumentálása,

– a programban résztvevõ művészek és előadók megnevezése,

– a program pontos időtartama, helyszíne,

– a program részletes költségvetése.

Támogatás kérhetõ

·          a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,

·          az elõadók tiszteletdíjára és annak járulékaira

·          utazási,

·          szállítási

·          szállásköltségre,

·          valamint a dokumentálás költségeire.  

3. Nemzetközi képzőművészeti rendezvények megvalósítására, dokumentálására, illetve külföldi kiállításokon történő részvételre

 

Altéma kódszáma 1607

Pályázatot nyújthat be az alkotóművész, illetve a rendezvényt lebonyolító intézmény (művészeti szervezet, egyesület stb.).

A pályázathoz mellékelni kell

·         a hazai vagy külföldi rendezvény részletes programleírását a résztvevő művészek, az időpontok és helyszínek pontos megjelölésével,

·         a részletes költségvetést,

·         külföldi rendezvény esetén az érvényes meghívólevelet.

Támogatás kérhető a következő jogcímek költségeire:

·          tiszteletdíj és annak járulékai,

·          szakmai anyagok,

·          szállás,

·          utazás,

·          szállítás,

·          biztosítás,

·          részvételi díj,

·          a kiadvány költségeire,

·          valamint standköltségre.

A kapcsolódó kiadvány esetén:

·          honoráriumra és annak járulékaira (szerzõi, fotózási, fordítói, lektorálási, szerkesztõi, tervezõi),

·          nyomdai elõkészítésre (szkennelés, szedés, tördelés, szerkesztés, optimalizálás, korrektúra),

·          nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés)  

A pályázatok 2006. február 28-ig beérkezően   nyújthatóak be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
( 1388 Budapest, Postafiók 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!  

Képzőművészeti Szakmai Kollégium