A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók Nyomtatható verzió

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2008. január 1–2008. december 31-ig terjedő időszakra az alábbi témakörökben:

  1. Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására.

Altéma kódszáma: 1602  

Pályázni lehet:

a) maximum 500 000 Ft-ra/év

b) kiemelt támogatás havi 200 000 Ft-ra (2 400 000 Ft/év)  

Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 3 fő nyerheti el.  

Egy pályázótól vagy az „a”, vagy a „b” pontra fogadunk el pályázatot!  

Az altémára felsőoktatási hallgatói jogviszonyban állók nem pályázhatnak! (Kivétel a költségtérítéses DLA képzésben résztvevők.)  

A pályázatokra kiosztható keret teljes összege: 43 millió Ft  

Benyújtandó a pályázathoz kötelezően:

  • a részletes munkaterv,
  • külön csatolt szakmai életrajz (nem elegendő a katalógusban található),
  • valamint a pályázó korábbi munkáiról kizárólag papír alapú – maximum A4-es méretű – képi dokumentáció.

Alkotói támogatás igénylése esetén a pályázónak minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie. A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A kollégium a bírálatnál előnyben részesíti:

1) a folyamatos, magas szintű alkotói tevékenységet,
2) a művészeti életben való aktív részvételt,
3) a vállalt feladat megvalósításának realitását.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek az elkészült új mű (művek) – papír alapú – dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 1 oldal terjedelmű lehet.

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék ( a portfólió kivételével) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

A pályázat 2007. október 25-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és kitöltési útmutató!