A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a kulturális fesztiválok minősítési rendszerének bevezetésére.

A pályázatra meghívást kap a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus.

Altéma kódszáma: 2881

A pályázat célja a kollégium korábbi monitorozási gyakorlatára is épülő minősítési rendszer bevezetésének elősegítése. A pályázó feladata a minősítési rendszer olyan irányú véglegesítése, amely a kollégium pályázati felhívásaiban megfogalmazott célkitűzések megvalósulása irányában hat. További feladata a minősítési rendszer bevezetése 2009. március hótól. A pályázó feladata, hogy a minősítési eljárás a dokumentumok elemzésén túlmenően tartalmazza a felkészített szakmai közreműködőknek a fesztivál tartama alatt megvalósuló helyszíni szemlézését is.

A nyertes pályázó a feladatnak 2009. március–2010. február közötti minősítési eljárás lefolyásának bemutatásával, a minősítések ismertetésével és a fontosabb tapasztalatokat tartalmazó beszámoló benyújtásával tesz eleget.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió Ft.

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a kollégium hozza meg, melynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

  1. A minősítési eljárás kidolgozására tett javaslatok tartalma
  2. Az eljárás bevezetésének tervezett leírása
  3. A minősítésbe vont szakmai közreműködők javasolt felkészítési folyamata
  4. A minősítendő fesztiválok tervezett száma
  5. A költségterv megalapozottsága

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • megbízási díj és járulékai, vagy megbízási díj számlával történő kifizetése
 • utazási költség
 • szállásköltség

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A kollégium a rezsiköltséget nem támogatja.

A pályázathoz csatolni kell a monitorozás javasolt lebonyolítási tervét és a folyamat leírását.

A pályázati program megvalósítási határideje 2010. február 28.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. március 9-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. február 27.

Frissítve: