A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 programsorozatra történő felkészülés keretében az Európa Interkulturális Fővárosa – Pécs 2008 programjainak támogatására.

A pályázatra meghívást kap a Pécsi Kulturális Központ.   Altéma kódszáma: 2887

A pályázati program megvalósítási határideje: 2008. december 31.

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg 50 millió Ft.

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat kötelező melléklete a programleírás, melynek ki kell térnie arra, hogy az adott programok miképpen illeszkednek a 2010-es felkészülésbe.

A pályázat elbírálásánál a kollégium figyelembe veszi a saját erő és más források mértékét. A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium (művészek, együttesek, közreműködők, szervezők),
 • járulékok,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • terembérlet, vagy helyszín bérleti díja,
 • hangszerek (backline) bérleti díja,
 • színpad építési és bontási költsége,
 • installációs költség,
 • szolgáltatás, műsor vásárlása,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • reklám- és propaganda költség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A kollégium a rezsiköltséget nem támogatja.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

Pályázati adatlapot kitölteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap található a „pályáztatás/aktuális pályázati felhívások” menüpontban. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. július 15-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról rendelkező 2007.CLXXXI. törvény értelmében a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinkat arról is, hogy ugyancsak e törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu  központi portálon.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!