A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet 2008-ban megvalósítandó, kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A szakmai kollégiumok javaslataiból kiindulva meghívást kapnak a mellékletben felsorolt kulturális események szervezői.

A pályázat célja a kulturális élet reprezentatív eseményeinek támogatása, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése, tervezési stabilitásának növelése. A kulturális értékek és kínálat támogatásán túlmenően a pályázat célja az is, hogy erősítse a kiemelkedő események tágabb társadalmi és gazdasági hatásait.

Altéma kódszáma: 2807

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint.

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatán való részvétel nem zárja ki, hogy az adott programra a pályázó az NKA más szakmai kollégiumától is támogatást kérjen.

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a kollégium hozza meg, melynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 1. A program bemutatása
 2. Kulturális jelentősége
 3. Társadalmi hatása
 4. Gazdasági szerepe
 5. Szervezési és marketingszempontok
 6. Gazdálkodás

A fentieket a kiemelt kulturális programok megvalósítására vonatkozó betétlapon kell kifejteni. A pályázat a betétlappal együtt érvényes!

Csatolható a műsorfüzet vagy a hasonló funkciójú kiadványok egy példánya.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők, szervezők),
 • járulékok,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség,
 • csoportos étkeztetés,
 • terembérlet vagy helyszín bérleti díja,
 • kölcsönzési díj,
 • színpad építési és bontási költsége,
 • installációs költség,
 • nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • reklám- és propagandaköltség.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás a rendezvény egészének megvalósítását segíti. A pályázat elbírálásánál a kollégium figyelembe veszi a saját erő és más források mértékét. A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A tízmillió forintot meghaladó támogatások esetén az elnyert összeg 5%-a a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 20% áfát, de minimum 10 000 Ft + 20% áfát, azaz 12 000 forintot tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „portál adatlap azonosító” számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely formai és tartalmi szempontból egyaránt helyes.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a nagy mennyiségű reklámanyagot, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

A pályázat 2008. március 31-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!