A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (MTA)


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete számára.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat célja:

A Nemzeti Kulturális Alap olyan átfogó kulturális állapotfelmérésre készül, amelynek elkészülte után nem csak rögzíti és ezzel kutathatóvá, elemezhetővé teszi az adatokat, hanem segítségével elkészülhet a téma megalapozott országjelentése. Az elemzés felhasználható lesz a kulturális területek állapotának megismeréséhez, a döntéseket előkészítő munkához, a szakmai stratégia kialakításához.

A Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetét olyan pályázat elkészítésére hívjuk meg, amely az NKA által támogatandó kutatási program előkészítési valamint szervezési munkáinak elvégzését jelenti. Ennek elsődleges oka az, hogy az Intézeten belül működő Érték-és kultúrakutató Műhelyben dolgozó kutatók több évtizede nyújtanak kiemelkedő szakmai teljesítményt a jelzett téma elemzésében. Mivel elsődleges célunk az, hogy a kutatásból származó eredmények, információk összegyűjtésére, elemzésére megfelelő szellemi közeget, műhelyt biztosítsunk, ezért szükségesnek érezzük az akadémiai közeg bevonását a készülő munkába.

A kutatás összefüggésében a pályázat olyan munkafázisok vállalására térjen ki, mint a kérdőívkészítésben, mintaválasztásban való részvétel, előtanulmányok megírása, szerkesztési, lektorálási feladatok elvégzése, az empirikus kutatásokat végző intézmények feladatainak összehangolása, munkamegbeszélések, szakmai fórumok szervezése, a munka Nemzeti Kulturális Alapon kívüli forrásokkal való összehangolása, stb.

Altéma kódszáma: 2881

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg 7 millió Ft.

A pályázati program befejezési határideje: 2008. december 15.

A pályázat 2008. március 31-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!