A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának Kulturális együttműködések programjában résztvevők számára.

Altéma kódszáma: 2886

Pályázatot nyújthatnak be az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának Kulturális együttműködések  programja  keretében – a 2008. évben elbírált pályázaton – fő-, illetve társszervezőként támogatásban részesült magyar, és határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított támogatási szerződéssel. A hosszú távú projektet megvalósító pályázók – ide értve az Európai Bizottság korábban Kultúra 2000 elnevezésű keretprogramjában résztvevőket is – pályázati programjuk időtartama alatt évente igényelhetnek támogatást, amennyiben ezt a feléjük támasztott önrész igény indokolja.

Pályázni lehet azEurópai Bizottság Kultúra keretprogramjának Kulturális együttműködések programja  keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítására, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az önrészhez történő hozzájárulást projektenként csak egy pályázónak biztosítja az NKA. Amennyiben több társszervező is benyújtja pályázatát egy adott program önrészére, az a pályázók kizárását vonja maga után.

Abban az esetben, ha a pályázónak az aktuális programra már folyamatban lévő támogatása van a Nemzeti Kulturális Alap valamely szakkollégiumánál, a támogatás részarányosan csökken.

A megpályázható legmagasabb összeg:

a. rövid távú projekt esetén (maximum 24 hónap):

 • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20%-a, illetve 30.000 eurónak megfelelő, 266,19 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, de legfeljebb a vállalt önrész mértékéig,
 • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, illetve 15.000 eurónak megfelelő, 266,19 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, de legfeljebb a vállalt önrész mértékéig,

 b. hosszú távú (3-5 év) projekt esetén:

 • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 16,6%-a, illetve 50.000 eurónak megfelelő, 266,19 Ft/euró* árfolyamon számított forint
  összeg, de legfeljebb a vállalt önrész mértékéig,
 • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 8,3%-a, illetve 25.000 eurónak megfelelő, 266,19 Ft/euró* árfolyamon számított forint
  összeg, de legfeljebb a vállalt önrész mértékéig.

    * MNB-középárfolyam 2008. 10. 21-én.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 millió Ft.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • vám- és biztosítási költség,
 • terem vagy helyszín bérleti díja,
 • kölcsönzési díj,
 • színpad építési és bontási költsége,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • installációs költség,
 • szakmai anyagköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • katalógus és műsorfüzet/programfüzet kiadásának költsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A pályázati adatlap 4. pontjában részletezett költségvetés összesen sorának meg kell egyezni az Európai Bizottság által megítélt támogatásról szóló szerződésben előírt szükséges önrész 266,19 Ft/euró árfolyamon számított összegével.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását magyar nyelven (legfeljebb 2 A/4-es oldalon),
 • az Európai Bizottság részére kitöltött teljes pályázati adatlap másolatát,
 • főszervező esetében az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát,
 • társszervező esetében az Európai Bizottság és a projekt fő szervezője között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát, valamint a projekt fő szervezője és a pályázó között létrejött együttműködési megállapodást.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely formai és tartalmi szempontból egyaránt helyes.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a nagy mennyiségű reklámanyagot, különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet, amely az NKA portálján érhető el 2009. január 5-től.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. február 2-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. december 30.

Frissítve: