A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet 2008. április 1. után megvalósított, vagy 2009. március 1-ig megvalósítandó kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” 1/A pontjánál lehetséges.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat célja a kulturális élet reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatása, tervezési stabilitásának növelése és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A kulturális értékek és kínálat támogatásán túlmenően a pályázat célja az is, hogy erősítse a kiemelkedő események tágabb társadalmi és gazdasági hatásait.

Altéma kódszáma: 2807

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 166 millió forint.

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A pályázaton azok a kiemelkedő kulturális rendezvények vehetnek részt, amelyek

 • költségvetésének közvetlen kiadásai meghaladják a 10 millió Ft-ot,
 • költségvetési bevételi forrásai legalább 45%-ának meglétét (önrész) igazolják,
 • a rendezvényről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be.

A költségvetés bevételi oldalán – ide értve az önrészt is – olyan pénzbeli források, támogatások, vagy természetbeni szolgáltatások, adományok, támogatások szerepelhetnek, amelyek a költségvetés kiadási oldalán tervezett költségekkel szembeállíthatóak.

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatán való részvétel nem zárja ki, hogy az adott programra a pályázó az NKA más szakmai kollégiumától is támogatást kérjen, továbbá az sem, ha a pályázó a programmal már korábban részt vett NKA által meghirdetett, vagy más pályázaton.

Nem pályázhat az a program, amely a Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázatán a 2008. május 5-i döntés szerint támogatást nyert.

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a kollégium hozza meg, melynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 1. A program bemutatása
 2. Kulturális jelentősége
 3. Társadalmi hatása
 4. Gazdasági szerepe
 5. Szervezési és marketing szempontok
 6. Gazdálkodás

A fentieket a kiemelt kulturális programok megvalósítására vonatkozó betétlapon kell kifejteni. A pályázat a betétlappal együtt érvényes!

Csatolható a műsorfüzet vagy a hasonló funkciójú kiadványok egy példánya.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők, szervezők),
 • járulékok,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség,
 • terembérlet vagy helyszín bérleti díja,
 • kölcsönzési díj,
 • színpad építési és bontási költsége,
 • installációs költség,
 • nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • reklám- és propaganda költség.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!
A kollégium a rezsiköltséget nem támogatja.

A támogatás a rendezvény egészének megvalósítását segíti.

A pályázat elbírálásánál a kollégium különösen figyelembe veszi azt, hogy a pályázó

 • milyen új helyszínnel (helyszínekkel) bővíti a rendezvényt (nem új rendezvény esetén),
 • milyen módon és mértékben nyit teret több művészeti ágnak,
 • milyen eszközökkel és programmal szólít meg új közönséget, különös tekintettel a fiatal korosztályokra.

A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A 10 millió forintot meghaladó támogatások esetén az elnyert összeg 5 %-a a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 20% áfát, de minimum 10.000 Ft + 20% áfát, azaz 12.000 Ft-ot tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „portál adatlap azonosító” számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely formai és tartalmi szempontból egyaránt helyes.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a nagy mennyiségű reklámanyagot, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

A pályázat 2008. június 26-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!