A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet átfogó társadalomtudományi kutatásra a kultúra szereplőinek társadalomszerkezete és a kultúra finanszírozásának témakörében.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat célja:

A Nemzeti Kulturális Alap olyan átfogó kulturális állapotfelmérésre készül, amelynek elkészülte után nem csak rögzíti és ezzel kutathatóvá, elemezhetővé teszi az adatokat, hanem segítségével elkészülhet a téma megalapozott országjelentése. Az elemzés felhasználható lesz a kulturális szakmaterületek állapotának megismeréséhez, a döntéseket előkészítő munkához, a szakmai stratégia kialakításához.
A témával kapcsolatosan elvégzett nagymintás alapkutatás mellett szükségszerű elvégezni egy feltáró kvalitatív kutatást is a kultúra szereplőinek (alkotók és hozzájuk kapcsolódó intézmények) körében, a kvalitatív kutatás eredményei alapján kidolgozott koncepcióval, művészeti csoportonként eltérő kérdőívekkel kérdőíves adatfelvétel a kultúra szereplői körében (legalább N=400 az alkotók körében, és legalább N=100 az intézmények körében). Az átfogó elemzés célja a kultúra finanszírozásának, társadalmi-gazdasági jellemzőinek feltárása, valamint mindezen témakörökkel kapcsolatos makrostatisztikai adatok célra orientált elemzése. A kutatás tehát a kultúra szereplőinek társadalomszerkezetére és a kultúra finanszírozására terjed ki.

Altéma kódszáma: 2881

Pályázati feltételek:
A pályázó

 • térjen ki a rendelkezésre álló statisztikai adatok felhasználási lehetőségeire, fogalmazza meg a szükséges kvalitatív és kvantitatív kutatási elképzeléseket,
 • mutassa be empirikus szociológiai adatfelvételi rendszerét, kérdezőbiztosi hálózatának és minőségellenőrzési rendszerének szabályait,
 • az utóbbi 5 évben legalább 5, kultúrával foglalkozó kutatás lebonyolítója legyen,
 • rendelkezzen 5, társadalom-szerkezettel kapcsolatos tanulmánykötettel,
 • rendelkezzen 5 elemző tanulmánnyal a fiskális politika témakörében,
 • legalább három fő okleveles szociológussal bírjon, illetve garantálja, hogy az egyes feladatcsoportokat menedzselő kulcsszakemberek, kutatók szakképzettsége, szaktudása, eddigi szakmai tapasztalatai garantálják az általuk menedzselt munkafolyamat magas minőségű elvégzését,
 • kutatási tervvel (mintavétel, adatfelvétel, súlyozás, elemzési módszerek, tanulmány) és a kutatás tervezett kérdőívével rendelkezzék,
 • programjában térjen ki a kulturális finanszírozás legfontosabb szereplőjének (költségvetés, piaci aktorok) részvételére és a meghatározó támogatási technikák ismertetésére,
 • pályázatában térjen ki az egyes kutatási fázisok határidejére.
 • Minimálisan elvárt outputok:
 1. Elemző tanulmány a kvalitatív eredményeiről.
 2. A kvalitatív kutatási eredmények alapján a kvantitatív kutatás koncepcionalizálása és operacionalizálása (mintatervek, kérdőívek).
 3. A terepmunkát követően az adatokat tartalmazó adatbázis előállítása spss formátumban.
 4. A terepmunka dokumentációja és alapsorai (dokumentumkötet).
 5. Elemző tanulmány a kultúra finanszírozásának témakörében.
 6. Elemző tanulmány a kultúra szereplőinek társadalomszerkezetével és a kultúra finanszírozásával kapcsolatos makrostatisztikai adatok alapján.

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió Ft.

A kutatás teljes befejezésének határideje: 2008. október 15.

A pályázat 2008. május 2-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!