A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (EU)


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának Kulturális együttműködések programjában résztvevők számára.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

Altéma kódszáma: 2886

Pályázatot nyújthatnak be az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának Kulturális együttműködések  programja  keretében – a 2007. évben elbírált pályázaton – fő-, illetve társszervezőként támogatásban részesült magyar, és határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított támogatási szerződéssel. A hosszú távú projektet megvalósító pályázók – akik az előző években az Európai Bizottság Kultúra 2000 elnevezésű keretprogramjában részesültek támogatásban – e pályázati felhívás során további támogatást igényelhetnek, amennyiben ezt a feléjük támasztott önrész igény indokolja.

Pályázni lehet az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának Kulturális együttműködések programja  keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítására, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az önrészhez történő hozzájárulást projektenként csak egy pályázónak biztosítja az NKA. Amennyiben több társszervező is benyújtja pályázatát egy adott program önrészére, az a pályázók kizárását vonja maga után.
Abban az esetben, ha a pályázónak az aktuális programra már folyamatban lévő támogatása van a Nemzeti Kulturális Alap valamely szakkollégiumánál, a támogatás részarányosan csökken.
A megpályázható legmagasabb összeg:
   a) rövid távú projekt esetén:

 • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20%-a, maximum 30 000 eurónak megfelelő, 262,59 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, legfeljebb a vállalt önrész mértékéig,
 • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, maximum 15 000 eurónak megfelelő, 262,59 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, legfeljebb a vállalt önrész mértékéig,

   b) hosszú távú (3–5 év) projekt esetén:

 • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 16,6 %-a, maximum 50.000 eurónak megfelelő, 262,59 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, legfeljebb a vállalt önrész mértékéig,
 • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 8,3 %-a, maximum 25 000 eurónak megfelelő,  262,59 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, legfeljebb a vállalt önrész mértékéig.

    * MNB középárfolyam 2008.03.05-én.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 millió Ft.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj,
 • járulékok,
 • jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • vám- és biztosítási költség,
 • terem vagy helyszín bérleti díja,
 • kölcsönzési díj,
 • színpad építési és bontási költsége,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • installációs költség,
 • szakmai anyagköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • katalógus és műsorfüzet/programfüzet kiadásának költsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázat költségvetésében a tervezett összes költségnek meg kell egyeznie az Európai Bizottság által elfogadott összes költséggel.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását magyar nyelven (legfeljebb 2 A/4-es oldalon),
 • az Európai Bizottság részére kitöltött teljes pályázati adatlap másolatát,
 • főszervező esetében az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát,
 • társszervező esetében az Európai Bizottság és a projekt fő szervezője között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát, valamint a projekt fő szervezője és a pályázó között létrejött együttműködési megállapodást.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely formai és tartalmi szempontból egyaránt helyes.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a nagy mennyiségű reklámanyagot, különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat.

A pályázat 2008. május 2-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!