A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet
2011. május 1. és 2012. január 31. között
megvalósuló kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására.

A pályázatra meghívást kapnak:

 • Brothers Zenei és Produkciós Kft.: Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál
 • Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.: Budapesti Őszi Fesztivál
 • Budapesti Zsidó Hitközség ZSIKK: Zsidó Nyári Fesztivál
 • Magyar Szőlő- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft.: Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál kulturális rendezvényei
 • Magyarok Öröksége Alapítvány: Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár
 • Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.: „Bartók + Verdi 2011” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál
 • Móricz Zsigmond Színház: Vidor Fesztivál
 • Népművészeti Egyesületek Szövetsége: XXV. Mesterségek Ünnepe
 • Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft.: XI. Pécsi Országos Színházi Találkozó
 • Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület: Zsámbéki Színházi és Művészeti Bázis Fesztivál 

A meghívás önmagában nem jelenti az automatikus támogatás tényét.

Altéma kódszáma: 2807

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A pályázat célja: a kulturális, művészeti élet reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatása, tervezési stabilitásának növelése és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A pályázat elsődlegesen a kiemelkedő szellemi értékeket létrehozó és bemutató eseményeket, programokat támogatja.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200 millió forint.

A pályázó részére előírt saját forrás mértéke:A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges teljes összeg legalább 40%-ának megfelelő önrésszel, melyet a pályázati adatlap 4.2.1. (Meglévő forrás összesen) sorában fel kell tüntetni.

Pályázati feltételek:  

 • az esemény, program költségvetésének kiadásai meghaladják a 20 millió Ft-ot,
 • a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább 40%-ának meglétét dokumentumokkal (szerződés, nyilatkozat) igazolni kell,
 • tételes és részletes költségvetést kell benyújtani a kiadások és bevételek megjelölésével, a kiadásokat az 1. sz. mellékletben kell feltüntetni, valamennyi költségvetési sor részletes leírásával és indoklásával,
 • mellékelni kell a rendezvény részletes programját.

Az igényelhető támogatás a program megvalósításához szükséges teljes összeg maximum 50%-a.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők),
 • műsorvásárlás (produkciók),
 • szervezők díjazása,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével),
 • bérleti díj (terem, helyszín, sátor, pavilon),
 • kölcsönzési díj,
 • technikai költség (hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás)
 • színpad építési és bontási költsége,
 • installációs költség,
 • nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről a Kollégium dönt.

A Kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

A Kollégium kikötheti, hogy a támogatást, vagy annak adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:
a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program helyét, idejét, részletes leírását, eredményességét, szakmai hatásait, látogatói és közreműködői létszámát.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat, vagy postai utalvány másolatát!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át+25% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással, vagy postai (rózsaszín) csekken. A nevezési díj  összege 2 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10.000 Ft+25% áfaösszegnél, azaz 12.500 Ft-nál.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő adatlap azonosító (A …. N….) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból kifogástalan.

A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű papírt, az összetűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

 Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. június 1-jéig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. május 24.

Frissítve: