A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA II

Általános tudnivalók

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottai könyvtári ellátásának javítására.

Altéma kódszáma: 2110

Pályázatot nyújthatnak be:

a megyei könyvtárak a megye területén lévő, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Budapest területén lévő büntetés-végrehajtási intézetek könyvtárai részére állománybővítésre, letéti rendszerben.

A program első lépéseként az elítéltek elhelyezésére kijelölt, alábbi büntetés-végrehajtási intézetek könyvtárainak ellátására lehet pályázni:

 •             Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
 •             Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet,
 •             Balassagyarmati Fegyház és Börtön,
 •             Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
 •             Budapesti Fegyház és Börtön,
 •             Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl),
 •             Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl),
 •             Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét),
 •             Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyő),
 •             Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.
 •             Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest),
 •             Kalocsai Fegyház és Börtön,
 •             Márianosztrai Fegyház és Börtön,
 •             Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
 •             Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
 •             Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön,
 •             Sopronkőhidai Fegyház és Börtön,
 •             Szegedi Fegyház és Börtön,
 •             Váci Fegyház és Börtön.

A pályázathoz csatolni kell:

az ellátásban részesülő büntetés-végrehajtási intézet nyilatkozatát a szolgáltatás igénybevételéről, vagy az érvényes szolgáltatási szerződést.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumokat olyan számítógépes adatbázisban tárja fel, amelyben azok webes felületen lelőhely szerint visszakereshetők.

A kért támogatás összege – az elítéltek átlaglétszámától függően – intézetenként legalább 100 ezer, legfeljebb 600 ezer forint lehet.

A programot legkésőbb 2006. december 31-ig meg kell valósítani.

A pályázatok 2006. március 31-ig beérkezően nyújthatóak be
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82.)A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tájékoztatót!

Könyvtári Szakmai Kollégium