A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a

Könyvtárellátó Kht-t

a 2004. november 1 – 2005. december 17. között megrendezésre kerülő

A NAGY KÖNYV című programsorozat előkészítő munkálatainak támogatására.

Altéma kódszáma: 2107

A megpályázható összeg: 100 000 000 Ft

Támogatás kérhető:

  • tiszteletdíjra, megbízási díjra és annak járulékaira,
  • propaganda költségekre (meghívó, plakát, szóróanyag, módszertani segédanyag nyomdaköltségére),
  • útiköltségre,
  • szállítási költségekre,
  • szállásköltségre,
  • internet-előfizetési díjra (a projekt ideje alatt)
  • helyiség és eszközbérletre.

A pályázat
2004. november 12-ig
beérkezően nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf.: 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapot csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – ebben az esetben a vállalkozás nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázat érvénytelen!

A pályázat beadásakor be kell nyújtani az érvényes jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán 1062.Budapest Bajza utca 32.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 1 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatot a kollégium 2004. november 16-i ülésén bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a kollégium titkárától kérhető
Bolega Gáborné 351-5461/109-es mellék
(hétfőtől – csütörtökig 8-16.30 óráig; pénteken 8-14 óráig).

Könyvtári Szakmai Kollégium