A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet könyvtári dokumentumok állományvédelmi munkáinak támogatására.

A pályázatok megvalósításának időtartama: 2008. november 1.–2009. október 31.

Pályázatot nyújthatnak be:

Az egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázóknak mindhárom altéma esetében 30 százalékos önrésszel kell rendelkezniük, amelyet a pályázati adatlap 4. pontja „Bevételek” rovatában fel kell tüntetni!

Támogatás kérhető:

1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására.

Altéma kódszáma: 2129

A pályázathoz csatolni kell:

  • a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, művészeti, kutatási jelentőségét
  • a restaurálási munka rövid ismertetését
  • az egyes művekre vagy az összevontan kezelhető művek csoportjának restaurálására vonatkozó árajánlatot, amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidő-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének időbeli ütemezését
  • a kiválasztott restaurátor-szervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét.

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 20 millió Ft

2. Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).

Altéma kódszáma: 2111

A pályázathoz csatolni kell:
– a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,

Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 20 millió Ft

3. Könyvtári dokumentumok (könyvek, időszaki kiadványok) kötésére, újrakötésére pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek kötészeti szakműhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkező alkalmazott, megfelelő gépesítettség) rendelkeznek.

Altéma kódszáma: 2145
Támogatás kérhető:

  • kötészeti szakmai anyag vásárlására,
  • 100 ezer Ft alatti kötészeti eszközök beszerzésére.

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának legfeljebb 50%-át használja saját állományvédelemre, a másik 50%-át más közgyűjtemény állományának újrakötésére fordítja. Erről a szakmai beszámoló keretében számot kell adnia.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a kedvezményezett közgyűjteményeket nevesítő kötési tervet, amely tartalmazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretű és mennyiségű dokumentumkötés készül el,

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft-ig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 15 millió Ft

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. október 15-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Könyvtári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. szeptember 1.

Frissítve: