A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók Nyomtatható verzió

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2007. II. félévében az alábbi témakörökre. A pályázatok megvalósításának tervezett időtartama: 2007. november 1.–2008. október 31.

  1. Könyvtári dokumentumok állományvédelmére

Altéma kódszáma: 2111

Pályázatot nyújthatnak be:
Az egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Előnyben részesülnek az önrészt is vállaló pályázók.

Támogatás kérhető:
1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására.

A pályázathoz csatolni kell:
– a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, muvészeti, kutatási jelentoségét,
– a restaurálási munka rövid ismertetését,
– az egyes muvekre vagy az összevontan kezelheto muvek csoportjának restaurálására vonatkozó árajánlatot (amelynek tartalmaznia kell a várható munkaido-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének idobeli ütemezését),
– a kiválasztott restaurátor-szervezet által közgyujtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét.
Egy pályázó legfeljebb 600 ezer forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 20 millió Ft

1.2. Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása)

A pályázathoz csatolni kell:
– a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,

Egy pályázó legfeljebb 1 millió forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 15 millió Ft

  1. Állománybovítésre

Altéma kódszáma: 2110

A pályázat célja azon főiskolai és főiskolai kari könyvtárak támogatása, amelyek szakterületi állományuk rendelkezésre bocsátásával jelentősen hozzájárulnak az országos dokumentum-ellátáshoz.

Pályázatot nyújthatnak be:
Az állami felsőoktatási intézmények főiskolai, ill. főiskolai kari könyvtáraik gyűjtőkörébe tartozó, a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatásban felhasználható dokumentumok beszerzésére. A 2006-ban könyvtárközi kölcsönzésben legalább 100 dokumentumot szolgáltató főiskolai, ill. főiskolai kari könyvtár gyarapítására lehet pályázni. A pályázatnak tartalmaznia kell az utóbbi három év állománygyarapítási (beszerzett dokumentumok száma, állománygyarapításra fordított összeg) és könyvtárközi kölcsönzési (könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatott dokumentumok száma) adatait.

Nem nyújtható be pályázat ODR-tagkönyvtár állományának gyarapítására.

Egy főiskolai, ill. főiskolai kari könyvtár részére legfeljebb 800 ezer Ft támogatást igényelhető.

Tervezett keret: 15 millió Ft

A pályázat 2007. október 4-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Könyvtári Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!