A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET A TAVASZI HADJÁRAT PROGRAM KERETÉBEN

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET A TAVASZI HADJÁRAT PROGRAM KERETÉBEN

A pályázat célja, hogy a Múzeumi Kollégium támogatásával megvalósuló kiállítás sorozatot a felsorolt városok közművelődési intézményeiben szervezett események kiegészítsék, sajátos együttműködéseket generáljanak több művészeti ág között, minél több korosztályt tegyenek a jelentős történelmi évforduló befogadójává, résztvevőjévé.

Altéma kódszáma: 2008

Az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben” c. kiállítássorozat az 1849-es tavaszi hadjárat emlékére

A pályázatra meghívást kapnak: 

  1. Aba-Novák Kulturális Központ Szolnok,
  2. Megyei Művelődési Központ Székesfehérvár,
  3. Békés Megyei IBSEN Oktatási Művészeti és Közművelődési KHT Kulturális Iroda Békéscsaba,
  4. Debreceni Művelődési Központ Debrecen,
  5. Móra Ferenc Művelődési Központ Kiskunfélegyháza.
  6. Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye, Eger.

Az igényelhető maximális támogatás összege: 500. 000 Ft/meghívott

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a program közművelődési jelentősége, újszerűsége a Tavaszi hadjárathoz kapcsolódó eseményeken,
 • a program szakmai színvonala,
 • a tervezett rendezvény minél szélesebb célcsoportja

A programoknak minden városban a kiállítást befogadó intézménnyel együttműködve kell megvalósulnia!

Támogatás kérhető az alábbi jogcímre:

 • a szakmai programok vezetőinek és előadóinak megbízási díja (járulékok nélkül)
 • megbízási díjak számlás kifizetése
 • utazási költség,
 • szállítási költség, 
 • díszlet, jelmez, kellék, 
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

A Kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmi értékelés alapján az összeget csökkentse.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. március 4-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. február 18.

Frissítve: