A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Közművelődési Szakmai Kollégium

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Pályázatot kiíró kollégium neve:

Közművelődési Szakmai Kollégium

Altéma kódszáma: 2005

Pályázat témája, pályázati cél:
Alkotó művelődési közösségek, klubok, körök, szakkörök szakmai tevékenységének fejlesztését segítő szakmai anyagok beszerzésének támogatása

A pályázat megvalósításának ideje: 2008. december 1.–2009. március 31.

A pályázók köre:

 • csoportokat fenntartó, működtető (vagy befogadó) közművelődési intézmény szerepét betöltő szervezet,
 • közművelődési célú közösségi színterek fenntartója, társulása, közművelődési megállapodás szerinti működtetője,
 • alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató jogi személyiségű  társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület,  
 • közművelődési tevékenységet főtevékenységként végző, legalább közhasznú besorolású közhasznú társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit gazdasági társaság.

Nem pályázhatnak:

 • hivatásos művészeti csoportok,
 • népművészeti művészeti csoportok,
 • oktatási rendszerben és jelleggel működő művészeti csoportok. 

A rendelkezésre álló keret összeg: 50 millió forint

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:

 • szakmai folyamatok, foglalkozások megvalósításához szükséges anyagköltségekre (technikai eszközökre, műszaki cikkekre nem),
 • kész jelmezekre (öltözékek, fellépőruhák és -cipők),
 • egyéb szakmai anyagok (pl.: videokazetta, írható CD, kotta, kottaállvány) költségeire,
 • jelmezek, díszletek, fellépő ruhák készíttetésének szolgáltatási költségeire (számlás dologi kifizetések).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

A kollégium 10% kötelező önrészt ír elő.
A pályázónak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolni.

A pályázat kötelező tartalmi elemei, mellékletei:

 • a pályázó közösség szakmai munkájának bemutatása (maximum 1 oldalban),
 • a pályázat indoklása, mely tartalmazza: a tervezett beszerzéssel elérendő szakmai fejlesztés eredményét, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, a megvalósítás helyét – intézményi pályázó esetén csoportonkénti bontásban, 
 • csomagpályázat esetén: a pályázati adatlap összesített költségvetésének kitöltése mellett, csoportonként jogcímek szerinti részletes költségvetését is csatolni kell az összesítésnek – jogcím, mennyiség, összeg szerint is – egyeznie kell az egyes költségvetések összegével,  
 • a 2007. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolata (OSAP nyilvántartási száma: 1438/06). A jelentés benyújtása alól mentesül az a pályázó, akinek 2008-ban a Közművelődési Szakmai Kollégium támogatást ítélt meg (kérjük a pályázati adatlap 3. oldalán a „kötelező mellékletek”-nél feltüntetni a nyertes pályázat azonosítószámát!).

Az elbírálás szempontjai:

 • a szakmai program és megvalósíthatóságának realitása,
 • hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.      

A kollégium döntése értelmében bonyolítási (rezsi)költség nem számolható el.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • A támogatott pályázatra épülő elért szakmai fejlesztés eredményének bemutatása.

Egy pályázó egy pályázatot adhat be maximum 300 000 Ft értékben, de intézményi, önkormányzati pályázó esetében több (maximum 4) csoport számára lehet támogatást kérni, csoportonként maximum 300 000 Ft, összesen maximum 1 200 000  Ft értékben, részletes, bontott költségvetéssel.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. szeptember 29-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. augusztus 28.

Frissítve: