A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a 2008. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökben:

1. Közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatása

Altéma kódszáma: 2032

Pályázat nyújtható be 2008. június 1. és szeptember 1. között megvalósuló művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyári bentlakásos táborok támogatásra.

Pályázhatnak 50% önrész vállalása mellett (az önrészbe a résztvevők befizetései beszámíthatók. Lásd: pályázati adatlap 4. 2. 1. és 4. 2. 2 pontja):

 • közművelődési intézmények,
 • megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
 • ÁMK-k közművelődési intézményegységei,
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű és kiemelten közhasznú nonprofit célú gazdasági társaságok,
 • a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • a szakmai programok vezetőinek és előadóinak megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • útiköltségre, szállítási költségre,
 • szállásköltségekre.

      A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tábor helyét, tervezett időtartamát, célcsoportját, a résztvevők várható számát megjelölő, a tábor szakmai munkájának részletes bemutatását tartalmazó munkatervet (csomagpályázat esetén táboronként maximum 3 oldalban);
 • csomagpályázat esetén kérjük a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett az egyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével;
 • a szakmai vezető/k rövid (maximum 1 oldalas) szakmai önéletrajzát,
 • a helyi közművelődési feladatellátásra a települési önkormányzattal kötött megállapodás önkormányzat által hitelesített másolatát;
 • a 2007. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 1438/07).

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több (max. 3) tábor támogatására is vonatkozhat.

A pályázónak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolni.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a tábor programjának szakmai színvonala,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a program várható eredménye.

Előnyben részesül:

 • a kistérségi összefogással megvalósuló tábor.

A kollégium nem támogatja a népművészeti jellegű táborokat.

Az altéma támogatásának keretösszege: 20 millió Ft.

2. A hazai cirkuszművészet fejlesztése

Altéma sorszáma: 2035

A pályázat célja: a cirkuszművészet színvonalának emelése, a műsorok fejlesztése, bővítése, a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek, új artistaszámok alkotásának támogatása a 2008. február 8.–2009. február 8. közötti időszakra.

Pályázat nyújtható be:

 • a cirkuszművészet színvonalának emelésének, a műsorok fejlesztésének, bővítésének,
 • a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek,
 • új artistaszámok létrehozásának támogatására:
 • a cirkuszművészettel kapcsolatos kiadványok megjelentetésének, valamint
 • a cirkuszművészet alapítványainak, hivatásos bűvészegyesületek és -csoportok támogatására.

Pályázhatnak 50% önrész vállalása mellett (Lásd: pályázati adatlap 4. 2. 1. és 4. 2. 2 pontja):

 • vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek,
 • cégbejegyzéssel rendelkező magánszemélyek, szervezetek,
 • közművelődési intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázati cél részletes leírását,
 • a program teljes, részletes költségvetését,
 • a hivatalosan foglalkoztatott művészek számáról szóló, a társadalombiztosítás felé tett bejelentés/nyilatkozat másolatát.

A pályázó részére előírt önrész 50%, a pályázóknak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjakra, azok járulékaira, valamint ezek számlás kifizetésére (dologi költség), 
 • utazási és szállítási költségekre,
 • reklám- és pr-költségekre.

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat igényessége,
 • a támogatási cél színvonala és újszerűsége.

Előnyben részesül:

 • a családi produkciók 2008. évi megújítása, fejlesztése érdekében benyújtott pályázat,
 • a minél több hivatalosan szerződtetett külsős, magyar artistaművészt foglalkoztató pályázó,
 • a fiatal artistaművészek magyarországi foglalkoztatását, bemutatkozásait elősegítő pályázat,
 • új produkciók létrehozását, bemutatását célzó pályázat,
 • különleges külföldi produkciók meghívására beadott pályázat.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
Az altéma támogatásának keretösszege: 10 millió Ft.

3. Közművelődési programok tájoltatása

Altéma kódszáma: 2031

Pályázat nyújtható be a közművelődési szempontból hátrányos települések művészeti programokkal való ellátásának támogatására. A megvalósítás időszaka: 2008. szeptember 1.–2009. május 31.

Pályázni lehet:

 • magas színvonalon működő amatőr és alternatív művészeti műhelyek produktumai bemutatásának támogatására,
 • hivatásos művészek által produkált, magas színvonalú, értékes programok tájoltatására.

Pályázhatnak:

 • országos és megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek,
 • és a többcélú kistérségi társulás által megbízott közművelődési intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes ismertetését (melynek tartalmaznia kell a rendezvény célközönségének körét, a várható látogatói számot, a közreműködők számát, az egy programra jutó költséget, az ellátásba bevont települések számát max. 3 oldal terjedelemben),
 • a programok helyszínéül szolgáló települések, intézmények fogadó nyilatkozatait,
 • a művészeti csoportok, művészek együttműködési szándéknyilatkozatait,
 • a programot megvalósító amatőr, alternatív csoportok eddigi tevékenységét, eredményeit ismertető tájékoztatót (közreműködőként max. 1 oldal),
 • a 2007. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 1438/07),
 • a második pontban megjelölt pályázók esetében a többcélú kistérségi társulás megbízását.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • az előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díj számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szállásköltségekre,
 • szerzői jogdíjra.

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be (kistérségenként maximum két pályázatot fogadunk).

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázatban szereplő műsorok színvonala, értéke,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a programok látogatásába bevonandók minél szélesebb köre.

Előnyben részesül:

 • a jelentős helyi értéket képviselő amatőr művészeti csoportok produkcióinak tájoltatása,
 • az irodalmi és komolyzenei programok tájoltatása,
 • az a tájoltatás, amelynek megvalósítási helye – a területi illetékességi körből választott minél nagyobb számú, a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben felsorolt település.

Az altéma támogatásának keretösszege: 40 millió Ft

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltést segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2008. február 22-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!