A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Látta és egyetért: szignó

Pályázati tudnivalók Nyomtatható verzió

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a 2008. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából szervezett, 2008. február 19. és 2008. november 1. között megrendezésre kerülő városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények, nem hivatásos művészeti találkozók támogatására.

 Altéma kódszáma: 2008

 Előnyben részesülnek:

 • a „Reneszánsz Év” című programsorozathoz („Magyar reneszánsz – modern reneszánsz”) kapcsolódó rendezvények;
 • az innovatív, új kezdeményezések, mintaértékű közművelődési projektek;
 • azok a hagyományosan megrendezésre kerülő események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett;
 • a felmenő rendszerű, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események, amatőr művészeti találkozók;
 • nemzetközi programhoz kapcsolódó, vagy határmenti együttműködésekben megvalósuló rendezvények.

 Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények, ÁMK-k, szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató megyei, regionális és országos hatókörű társadalmi szervezetek és alapítványok
 • közművelődési célú, közhasznú minősítésű kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • szállásköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • előadók megbízási díjára (járulékok nélkül) – hivatásos előadóművészek tiszteletdíjára nem lehet pályázni!
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szakmai anyagok költségeire,
 • reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!),
 • bérleti díjakra.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!
A pályázó megjelölheti, illetve a Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.
A rendezvény járulékos költségei (pl.: a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, mobilvécé stb.) – csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, az esemény leírását, az előzményeire való utalást, megvalósítási ütemtervét – csomagpályázat esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!);
 • csomagpályázat esetén kérjük a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett (összesített költségvetés) az egyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével. 
 • a teljes bekerülési költség minimum 20% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
 • a 2006. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 1438/06) – kivéve amennyiben a pályázónak 2007-ben a Közművelődési Szakmai Kollégiumnál olyan támogatott pályázata volt, amelyhez ezt már csatolta.

Az elbírálás szempontjai:

 • a tervezett esemény bemutatása, közművelődési jelentősége,
 • társadalmi fontossága, közösségépítő, -erősítő szerepe,
 • a rendezvényszervezés megtervezésének színvonala,
 • intézményi és szervezeti együttműködések,
 • a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása),
 • a pályázat igényessége.

 A kollégium hivatásos művészeti találkozók költségeit nem támogatja.
 A kollégium kifejezetten népművészeti jellegű, a Népművészeti Szakmai Kollégium illetékességi körébe tartozó rendezvényeket nem támogat.
 Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.
 A pályázati altéma támogatási keretösszege: 100 millió forint.

 A pályázat beérkezési határideje: 2007. szeptember 21.

A pályázatok 2007. szeptember 21-ig beérkezően nyújthatók be
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának
címére (H- 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!