A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet, a kitöltött és kinyomtatott adatlapot az NKA Igazgatóságára kell beküldeni.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A kollégium pályázatot hirdet a 2008. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökben:

1. A 2008-ban megjelenő közművelődési tartalmú kiadványok támogatására:

Altéma kódszáma:2012

A pályázat célja: egy-egy közművelődési szakterület, megye vagy régió információszolgáltatási kiadványainak támogatása.
Pályázhatnak:

 • megyei közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató feladatokat ellátó intézmények, szervezetek,
 • bejegyzett közművelődési célú országos, regionális vagy megyei hatókörű egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű kht-k, non-profit célú gazdasági társaságok.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek
 • a pályázatban foglaltak és szakmai megalapozottsága; céljának, tartalmának kidolgozottsága, színvonala, értéke és a költségvetés megalapozottsága, realitása

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a közművelődési tartalmú kiadvány részletes költségvetését,
 • az egy példányra jutó bekerülési költséget,
 • a megjelenések számát,
 • a megjelenésenkénti példányszámot,
 • a pályázó ezirányú tevékenységének bemutatását (maximum 1 oldalban)

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • Kiadványszerkesztés ‚tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség, nyomdaszámla)

A pályázó részére előírt önrész: 20 %

 A pályázóknak a teljes költségvetés tükrében, az önrésszel és a támogatással is el kell számolnia.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.
A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

Az altéma támogatási keretösszege: 15 millió Ft

2. Nemzetközi közművelődési szakmai szervezetekben a magyar részvétel támogatására:

Altéma kódszáma: 2003

A pályázat célja: 2008 folyamán a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a nemzetközi szervezetekben való tagsági viszonyok fenntartása, a magyar részvétel jelentőségének fejlesztése.
Pályázhatnak:

 • közművelődési feladatokat ellátó intézmények,
 • bejegyzett közművelődési célú országos, regionális vagy megyei hatókörű egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű kht-k, non-profit célú gazdasági társaságok.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • a közművelődési tevékenységhez kötődően működő, vagy közművelődési szervezeteket összefogó nemzetközi szervezetek 2008. évi tagsági díjára,
 • e szervezetek 2008. évi eseményein való részvétel úti-, és szállásköltségére –maximum 2 fő számára.

A pályázó részére előírt önrész: 30 %.

A pályázóknak a teljes költségvetés tükrében, az önrésszel és a támogatással is el kell számolnia.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tagsági díjra igényt tartó nemzetközi szervezet bemutatását, a magyar részvétel minőségének megjelölésével (max. 2 oldal terjedelemben);
 • a pályázó rövid bemutatását, különös tekintettel közművelődési szerepére (max. 2 oldal terjedelemben);
 • a befizetendő tagdíj mértékének igazolását (tagdíj-fizetési felszólítás vagy az éves tagdíjról szóló alapszabályi rendelkezés, közgyűlési határozat stb. hiteles másolata);
 • a részvételi támogatásához benyújtott kérelem esetén az utazási és szállás költségek tervét (árajánlatokat).

Az elbírálás szempontjai:

 • a magyar részvétel jelentősége a nemzetközi szervezetben,
 • a magyar szervezet hazai közművelődési szerepe
 • a pályázat igényessége.

Fontos! Egy pályázó több tagsági díj tekintetében is pályázhat. A kollégium nem fogadja be azokat a pályázatokat, amelyek kifejezetten más szakmai kollégiumok hatáskörébe tartoznak.

Az altéma támogatási keretösszege: 10 millió forint

A pályázat 2007. december 12-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!