A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


1

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

 

A Közművelődési Kollégium folyóirat pályázati felhívása

 

Pályázati kiírás hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére

 

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2007. január 1. és 2007. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes szakmai folyóiratok megjelentetésének vissza nem térítendő támogatására.

Altéma kódszáma: 2001

 

Az alábbi cél/ok/ megvalósítását célzó pályázatokat várunk:

 • döntően, illetve jelentős mértékben közművelődési tematikájú, ilyen célokat szolgáló, a közművelődés sokszínűségét reprezentáló szakmai folyóiratok kiadása,
 • regionális vagy megyei terjesztésű, a közművelődési intézmények és a tevékenységi körükhöz tartozók tájékoztatását szolgáló kiadványok kiadása.

A kollégium a pályázatban nem ír elő kötelező önrészt.

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

 

1. Hagyományos folyóiratok:

A pályázónak csatolnia kell

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben 2006. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat pályázata).
 • az utolsó megjelent lapszámot.
 • új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének 160%-át! Összevont lapszám csak havonta, illetve kéthavonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, évente legföljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja egy lapszám 160%-át. A különszám elfogadható elszámolásként.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb (és/vagy 500 000 forintnál kevesebb) támogatást nem szavaz meg.

 

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának.   Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatkozik.

 

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról ( www.nka.hu ) letölthető.

 

A kollégium előnyben részesíti azoknak a folyóiratoknak a támogatását, amelyek

 • postai terjesztésben és szabad árushelyeken elérhetők
 • a folyóirat terjesztésére a Könyvtárellátó Kht-val érvényes szerződéssel rendelkeznek,
 • amelyeknek működő weblapja van,
 • amelyeknek bevételei között a közvetlen előállítási költség legalább 10%-át elérő szponzoráció, hirdetés, egyéb támogatás mutatható ki.
 • A szerkesztőségnél foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, valamint rezsire támogatás nem igényelhető.

 

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)
 • amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető elektronikus formája is van, és ahhoz is kér támogatást, annak jogcímei nem térhetnek el a 2. pontban foglalt jogcímektől.

 

Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, a költségvetésben, illetve az elszámolásban csak a nettó árat tüntetheti föl azoknál a tételeknél, amelyek áfája visszaigényelhető. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

 

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes! (hagyományos)

 

 

2. Internetes folyóiratok

(Kizárólag interneten megjelenő folyóiratok támogatására vonatkozik)

A pályázathoz csatolni kell

 • a folyóirat hozzáférhető web-címét és
 • a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb (és/vagy 100 000 forintnál kevesebb) támogatást nem szavaz meg.

 

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
 • kiadványszerkesztés
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
 • korrektúra
 • kódolás (HTML-nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció-megjelentetés (szolgáltatás)
 • amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, annak jogcímei nem térhetnek el a 2. pontban foglalt jogcímektől.

Aamennyiben a pályázó a 1. és 2. pontokban felsorolt költségektől eltérő költség jogcímet is megjelöl meg, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

 

Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, a költségvetésben, illetve az elszámolásban csak a nettó árat tüntetheti föl azoknál a tételeknél, amelyek áfája visszaigényelhető. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

 

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes! (internetes)

 

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában 2007. évben számíthat a 2006. évi támogatás elszámolása után.

A pályázatok
2006. november 27-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(
H – 1388 Budapest, Pf. 82) . A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek .

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Közművelődési Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!