A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, 2006

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A Közművelődési Kollégium pályázati kiírása

A kollégium pályázatot hirdet a 2007. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökben:

1. Szakmai rendezvények, nem hivatásos művészeti találkozók támogatása

Altéma kódszáma: 2008

A pályázat célja: a 2007. február 16. és 2007. szeptember 2. között megrendezésre kerülő városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű közművelődési programok támogatása.  

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények,
 • bejegyzett közművelődési célú országos, regionális vagy megyei hatókörű egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű kht.-k , nonprofit célú gazdasági társaságok.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 150 millió forint  

Támogatás kérhető:

 • szállásköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • tisztelet- és megbízási díjakra és azok járulékaira, illetve ezek számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szakmai anyagok költségeire,
 • pr-költségekre ,
 • bérleti díjakra.  

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell -a rendezvény célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, az esemény leírását, az előzményeire való utalást, megvalósítási ütemtervét – maximum négy oldal terjedelemben!);
 • a teljes bekerülési költség minimum 20% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.  

Előnyben részesülnek :

 • azok a hagyományosan megrendezésre kerülő események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett;
 • az innovatív, új kezdeményezések, mintaértékű projektek;
 • a közművelődés-barát társadalmi környezet kialakítását célzó programok;
 • az ifjúság közművelődési aktivizálását célzó projektek;
 • az amatőr művészet területein tevékenykedők minél szélesebb köre számára nyitott rendezvények;
 • a felmenő rendszerű, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események;
 • a több intézmény és szervezet együttműködésével megvalósuló programok;
 • a vállalkozói, önkormányzati, nonprofit és lakossági forrásokat egyaránt mozgósító rendezvények;
 • a Batthyány Lajos gróf emlékévhez, valamint más, kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények;
 • nemzetközi programhoz kapcsolódó, vagy határmenti együttműködésekben megvalósuló rendezvények;
 • az adott művészeti ág nemzetközi szervezetei által elismert rendezvények;
 • a minél nagyobb százalékú önrészt vállaló pályázatok.  

Az elbírálás egyéb szempontjai:

 • az esemény bemutatása, színvonala, közművelődési jelentősége,
 • társadalmi fontossága, közösségépítő, -erősítő szerepe,
 • a rendezvényszervezés színvonala,
 • a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása),
 • a pályázat igényessége.  

A kollégium hivatásos művészeti produkciók és találkozók költségeit nem támogatja.  

A kollégium kifejezetten népművészeti jellegű, a Népművészeti Szakmai Kollégium illetékességi körébe tartozó rendezvényeket nem támogat.  

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 5 rendezvényre vonatkozik.  

2. Nemzetközi közművelődési szakmai szervezetekben a magyar részvétel támogatása

Altéma kódszáma: 2003

A pályázat célja: 2007. év folyamán a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a nemzetközi szervezetekben való tagsági viszonyok fenntartása, a magyar részvétel jelentőségének fejlesztése.  

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények,
 • bejegyzett közművelődési célú országos, regionális vagy megyei hatókörű egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű kht.-k , nonprofit célú gazdasági társaságok.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 15 millió forint.  

Támogatás kérhető:

 • a közművelődési tevékenységhez kötődően működő, vagy közművelődési szervezeteket összefogó nemzetközi szervezetek 2007. évi tagsági díjára,
 • e szervezetek 2007. évi eseményein való részvétel úti-, és szállásköltségére   maximum 2 fő számára.  

A pályázó részére előírt önrész: 30%.

A pályázóknak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tagsági díjra igényt tartó nemzetközi szervezet bemutatását, a magyar részvétel minőségének megjelölésével ( max . 2 oldal terjedelemben);
 • a pályázó rövid bemutatását, különös tekintettel közművelődési szerepére ( max . 2 oldal terjedelemben);
 • a befizetendő tagdíj mértékének igazolását (tagdíj-fizetési felszólítás vagy az éves tagdíjról szóló alapszabályi rendelkezés, közgyűlési határozat stb. hiteles másolata);
 • a részvételi támogatásához benyújtott kérelem esetén az utazási és szállás költségek tervét (árajánlatát).  

Az elbírálás egyéb szempontjai:

 • magyar részvétel jelentősége nemzetközi szervezetben,
 • magyar szervezet hazai közművelődési szerepe.  

Egy pályázó több tagsági díj tekintetében is pályázhat. A kollégium nem fogadja be azokat a pályázatokat, amelyek kifejezetten más szakmai kollégiumok hatáskörébe tartoznak.    

3. A fogyatékkal élők közművelődési tevékenységének elősegítése

Altéma kódszáma: 2037  

A pályázat célja: a fogyatékkal élők közművelődési aktivitásának elősegítése, 2007 folyamán művészeti találkozóik, együttműködéseik szorgalmazása; a közösségek, művészeti csoportok fejlesztése.  

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények,
 • bejegyzett közművelődési célú országos, regionális vagy megyei hatókörű egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű kht.-k , nonprofit célú gazdasági társaságok.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 10 millió forint.  

Támogatás kérhető:

 • szállásköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • tisztelet- és megbízási díjakra és azok járulékaira, illetve ezek számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szakmai anyagok költségeire,
 • pr-költségekre ,
 • bérleti díjakra.  

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!  

A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.  

A pályázathoz önrész nem szükséges.  

A pályázathoz csatolni kell: a részletes projektervet (együttműködések, képzések, művészeti csoportok találkozói stb.), célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, az esemény leírását, megvalósítási ütemtervét, az előzményekre való utalást – maximum négy oldal terjedelemben!  

Előnyben részesülnek:

 • a hagyományosan megrendezésre kerülő események;
 • a kistérségi és regionális együttműködés keretében megvalósuló programok;
 • az innovatív, új kezdeményezések, mintaértékű projektek;
 • a felmenő rendszerű, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események;
 • a társadalmi toleranciát erősítő projektek.  

Az elbírálás egyéb szempontjai:

 • az esemény bemutatása, színvonala, közművelődési jelentősége;
 • a rendezvényszervezés színvonala;
 • a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása);
 • a pályázat igényessége.  

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, amely maximum két projektre vonatkozhat.  

4. Pályázat a hazai cirkuszművészet fejlesztésére   

  Altéma kódszáma: 2035  

A pályázat célja: a cirkuszművészet színvonalának emelése, a műsorok fejlesztése, bővítése, a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek, új artistaszámok alkotásának támogatása 2006-ban.  

Pályázhatnak:

 • vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek,
 • cégbejegyzéssel rendelkező magánszemélyek, szervezetek,
 • közművelődési intézmények.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázati altéma támogatási keretösszege : 15 millió forint.  

Támogatás kérhető:

 • tisztelet- és megbízási díjakra és azok járulékaira, valamint ezek számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • a pályázati céllal kapcsolatos szakmai anyagköltségekre.  

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!  

A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázati cél részletes leírását,
 • a program teljes költségvetését,
 • a program összköltségvetésének 50%-os saját forrásra vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • a hivatalosan foglalkoztatott művészek számáról szóló a társadalombiztosítás felé tett nyilatkozatot.  

Előnyben részesülnek:

 • a családi produkciók 2006. évi megújítását, fejlesztését célzó elképzelések;
 • a legtöbb hivatalosan szerződtetett külsős magyar artistaművész-számot felmutató tervek;
 • a fiatal artistaművészek magyarországi foglalkoztatását, bemutatkozásait elősegítő projektek;
 • az új produkciók létrehozására, bemutatására irányuló tervek.  

Az elbírálás egyéb szempontjai:

 • az esemény bemutatása, színvonala, művészeti jelentősége,
 • a rendezvényszervezés színvonala,
 • a projekt gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása),
 • a pályázat igényessége.  

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, amely maximum két projektre vonatkozik.  

A pályázatok
2006. október 9-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Közművelődési Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!