A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ 1995. ÉVI LXVI. TÖRVÉNY 34/A. §-A (1) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK TÁMOGATÁSÁRA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Az 1995. évi LXVI. törvény 34/A. § -a (1) bekezdésében foglaltak támogatására  

A kollégium pályázatot hirdet magyarországi közlevéltárak, valamint a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/A. § -a (1) bekezdésében meghatározott, a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok elvégzésének, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai és technikai feltételek megteremtésének 2007. évi   támogatására .  

Pályázni az alábbi feladatokra és eszközcsoportokra lehet:  

1) Irategyüttesek   mikrofilmezésének   előkészítése  

Altéma kódszáma: 2238

Az ebben a pontban meghirdetett altéma esetében a pályázati adatlapot sikeres regisztráció után, kizárólag az NKA internetes portálján, on-line lehet benyújtani.

 

Ezen altémára vonatkozóan 2007. március 12-ig lesz elérhető a portálon az on-line pályázati adatlap.

Az 1850 utáni savasodás miatt pusztulásra ítélt forrásértékű irategyüttesek rendezésére, selejtezésére és   mikrofilmezésére történő előkészítésre az alábbi szempontok   szerint lehet pályázni:

az előkészítés folyamata a Magyar Országos Levéltár által 2000-ben   kiadott módszertani kiadványa alapján történik,

 • (a kiadvány címe – Levéltári mikrofilmezés – elérhetőség   www .mol .gov.hu )
 • az irategyüttes forrásértékét   részletesen indokolni kell,
 • a rendezési tervet   mellékelni kell.  

Megpályázható összeg

 • szálas anyag esetében folyóméterenként max . bruttó 50 .000 Ft
 • köteteknél folyóméterenként max . bruttó 20 .000 Ft
 • Szálas iratoknál a kapcsolódó segédkönyvek mikrofilmezésre történő előkészítéséről a pályázónak kell gondoskodnia.  

Támogatás kérhető:  

 • honoráriumra és járulékaira  

2. Irategyüttesek mikrofilmeztetése  

Altéma kódszáma: 2239  

A vonatkozó előírásoknak megfelelően előkészített veszélyeztetett irategyüttesek mikrofilmeztetésére .

A pályázathoz mellékelni kell a mikrofilmező műhely nyilatkozatát, hogy a pályázatban megjelölt iratok mikrofilmezését 2008. június 30-ig elvégzi.  

Támogatás kérhető:

 • mikrofilmeztetésre .
 • Mikrofilmmásolat készíttetésére.  

3. Restaurálás  

Altéma kódszáma: 2211  

Megrongálódott, pusztulásnak indult iratok, irategyüttesek restaurálására.

A pályázathoz mellékelni kell a restauráló műhely nyilatkozatát, hogy a pályázatban megjelölt iratok restaurálását 2008. június 30-ig elvégzi.  

Támogatás kérhető:

 • restaurálásra.

4.   Raktári   eszközök és berendezések   beszerzése  

Altéma kódszáma :   2205  

A levéltári anyag tárolására, fizikai állapotának megóvásához szükséges eszközök beszerzésére.  

Támogatás kérhető:  

 • raktári állványok beszerzésére,
 • mikrofilmek, tervrajzok, térképek és restaurált iratok tárolásához speciális szekrényekre,
 • savmentes irattároló dobozok beszerzésére.

A kollégium kiemelten támogatja – 200 Ft/db – a savmentes dobozok vásárlását.  

5. Restauráláshoz és mikrofilmezéshez szükséges gépek, műszerek és nyersanyagok beszerzése  

Altéma kódszáma: 2205  

Iratvédelmi (restauráló, mikrofilmező) műhelyek kapacitásának jobb kihasználását és bővítését szolgáló beszerzésekre.  

Támogatás kérhető:

 • a levéltár saját iratainak restaurálásához és mikrofilmezéséhez szükséges nyersanyagok és vegyszerek vásárlására,
 • mikrofilmező és restauráló gép- és műszerpark beszerzésére és üzembe helyezésére.  

A 4. és 5. altémánál minden megvásárolandó eszközhöz három árajánlatot kell benyújtani.   

A támogatás rezsiköltségre nem fordítható!


Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázat 2007. március 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Levéltári Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!