A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

A Kollégium pályázatot hirdet 2007. I. félévére, a magyar történelem levéltári kutatására, és az eredmények közzétételére.  

A Szakmai Kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:

     1.   A pályázott témaválasztás indoklása, új információ tartalma.

     2.   A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatás bővítését.

     3.   Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága.  

1) Levéltári   segédletek közzétételére  

Altéma kódszáma: 2233  

Levéltári segédletek számítógépre vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.  

Támogatás kérhetõ :

nyomdai és elektronikus elõkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre

·          szöveg-, és képbevitelre, írásra, szkennelésre

·          kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

·          képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

·          korrektúra   

·          nyomdaköltségen belül az alábbi jogcímekre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)  

A kollégium kiemelten támogatja az on-line közzétételt.    

Elszámoláshoz nyomtatott forma esetén a kész kiadványt, elektronikus forma esetén a   CD-t és az on-line hozzáférhetőséget meg kell adni, illetve be kell adni.

2) Forráskiadványok elõkészítésére  

Altéma kódszáma: 2231  

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhetõ :

Hagyományos megjelentetés esetén

·          szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,

·          fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére

·          szerkesztõi ( fõszerkesztõ , olvasószerkesztõ , tervezõszerkesztõ , képszerkesztõ ) honoráriumra

és járulékaira, vagy számlás kifizetésre)

CD-n történõ megjelentetés esetén

·          szerzõi honoráriumra és járulékaira (illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetésre,

·          fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre

·          szerkesztõi ( fõszerkesztõ , olvasószerkesztõ , tervezõszerkesztõ , képszerkesztõ ) honoráriumra

és járulékaira, vagy számlás kifizetésre.

A kollégium kiemelten támogatja az alábbi témákra benyújtott pályázatokat:

·          a feudális kori közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyvek regesztázása és kiadásra történő előkészítése,

·          19-20. századi különféle vezető testületek dokumentumainak kiadásra történő előkészítése, napirendi jegyzékek készítése.  

Elszámoláshoz a lektorált kéziratot le kell adni a lektori véleménnyel együtt.  

3) Forráskiadványok közzétételére  

Altéma kódszáma: 2231  

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő közzétételére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

    Támogatás csak lektorált kéziratra kérhető.    

Hagyományos megjelentetés esetén

        nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

 • szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés )
 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás ,   csomagolás )

     CD-n történő megjelentetés esetén

·          szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés )

·          képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)

·          korrektúrára

·          futtató program megvételére

·          gyártási és csomagolási költségre [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás].

     Támogatást igényelni nyomdaköltségre, CD-sokszorosításra csak a kézirat, illetve masterlemez

     beadásával lehet. A pályázathoz 3 db nyomdai, illetve 3 db elektronikus árajánlatot mellékelni kell.  

A kollégium kiemelten támogatja az alábbi témákra benyújtott pályázatokat:

·          feudális kori közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyvek közzététele,

·          a 19- 20. századi különféle vezető testületek dokumentumainak közzététele.  

Elszámoláshoz a kész kiadványt illetve CD-t mellékelni kell.  

4) Évkönyvek, gyűjteményes kötetek megjelentetésére    

Altéma kódszáma: 2212  

Évkönyvek, évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, valamint idegen nyelven megjelenő reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés,  
 • csomagolás).

A pályázathoz mellékelni kell:

lektorált kéziratot (lektori véleménnyel)

 • tartalomjegyzéket,
 • nyomdai árajánlatot.

  A támogatás összege max . 600 000 Ft

Elszámoláshoz a kész kiadványt, illetve CD-t mellékelni kell.

5) Határon túli magyar vonatkozású levéltári források és segédletek kiadásának és előkészítésére és megjelentetésére  

Altéma kódszáma: 2231

Határon túli gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású levéltári források kiadásának előkészítésére és közzétételére pályázhatnak határon túli kutatók és szervezetek.  

Támogatás kérhető

szerzői honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,

fordítói , lektori honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,

szerkesztői honoráriumra vagy számlás kifizetésre,

közlési díjra,

nyomdai előkészítésre

 • szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés ),
 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
 • korrektúra,
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),

nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás,

      csomagolás ).

Támogatást igényelni nyomdaköltségre csak a kézirat beadásával lehet. CD-n történő megjelentetés esetén a pályázathoz mellékelni kell a masterlemezt . Nyomdai előkészítésnél a pályázónak az elszámoláshoz kell mellékelni az elkészült kéziratot vagy maszterlemezt .

6) Levéltári rendezvényekre  

Altéma kódszáma: 2207  

Nemzetközi, országos, regionális, határon túli szakmai konferenciák, tapasztalatcserék, továbbképzések előkészítésére és lebonyolítására, illetve nemzetközi szakmai rendezvényeken történő részvételre pályázhatnak magyar levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.  

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • útiköltségre,
 • szállásköltségre,
 • részvételi díj költségére ( külföldi rendezvény esetén pályázható),
 • eszköz- és terembérleti díjra,
 • Magyarországon szervezett nemzetközi, vagy országos rendezvények esetén csoportos étkezési költségre.

Ennél az altémánál a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére a pályázóknak a pályázathoz tartozó mellékletben bővebben szükséges kifejteni az alábbi szempontokat. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

1. Milyen a támogatandó rendezvény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?

2. Milyen a rendezvényre meghívott előadók vagy együttműködők szakmai elismertsége?

3. Milyen a támogatandó rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?  

A pályázathoz csatolni kell az esemény részletes programját, a meghívott előadók névsorával együtt.  

7) Maradandó értékű magániratok vásárlására  

Altéma kódszáma: 2209  

Közlevéltárak és magánlevéltárak pályázhatnak maradandó értékű magániratok megvásárlására.  

Támogatás kérhető:

Vásárlásra.  

8) Közép-Európai magyar vonatkozású levéltári anyag feltárására  

Altéma kódszáma: 2232  

A Közép-Európai gyűjteményekben őrzött fondok rendezésére, feltárására és jegyzékének kiadására, valamint Közép-Európa gyűjteményeiben található magyar vonatkozású iratanyag fondjainak feltárására és jegyzékeinek összeállítására pályázhatnak magyarországi levéltárak,

levéltári szakmai szervezetek

Támogatás kérhető:

 • szerzői, szerkesztői, lektori, fordítói tiszteletdíjra, vagy számlás kifizetésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • másolás költségeire.  

Az elszámoláshoz a pályázónak mellékelni kell az elkészült jegyzéket, vagy kéziratot.

9) Nyilvános magánlevéltárakban őrzött maradandó értékű irategyüttesek rendezésének felgyorsítására  

Altéma kódszáma: 2233  

Pályázhatnak nyilvános magánlevéltárak testületi iratok, egyházközségi iratok, darabszínten nyilvántartott gyűjtemények, egyesületi iratok, gazdasági iratok, személyi irathagyatékok, iskolai/ tanügyi , igazgatási iratok, tematikus alapon kiemelt forrásegyüttesek rendezésére és elektronikus segédletek készítésére.  

Támogatás kérhető:

honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésre.  

Pályázni csak 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet.

A pályázat 2007. február 28-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Levéltári Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!