A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az  NKA  Levéltári Szakmai Kollégiuma  pályázatot hirdet 2009. október 1.– 2010. szeptember 30. közötti időszakra a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és  eredményeinek közzétételére.
Pályázhatnak magyarországi levéltárak.
Pályázni az alábbi témákban lehet:

1. Hangzóanyag digitalizálására

Altéma kódszáma: 2222

A levéltárak az őrizetükben lévő analóg módon rögzített hangfelvételek digitalizálására és a teljes állomány internetes közzétételére, illetve indokolt esetben részletek publikálására pályázhatnak.
A kollégium kiemelten támogatja a vezető testületi ülésekről készített hangfelvételek digitalizálására benyújtott pályázatokat.

Támogatás kérhető:

 • hangfelvételek digitalizálására,
 • hangszerkesztésre,
 • hangminőség javítására.

A gyűjtemény archiválására szolgáló nyers felvételek legalább 44,1 KHz-es mintavételezési frekvenciával készüljenek (FLAC vagy WAV fájlok adat dvd-re írva vagy audió cd formátumban).  Az on-line közzétételre (amennyiben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik) tömörített hangfájl használata is elfogadott.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Az analóg lejátszás és a digitalizálás, zajszűrés és szerkesztés  eszközeinek és használt szoftvereinek leírását,
 • a digitalizálandó felvételek részletes leírását és terjedelmét (óra),
 • a levéltár nyilatkozatát arról, hogy az analóg felvételek lejátszható, digitalizálható állapotban vannak,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a magániratnak minősülő hangfelvételek esetén rendelkezik a szerzői jogokkal illetve a közreműködők hozzájárulásával,
 • a levéltár nyilatkozatát arról, hogy a fájlokat minimum 5 évig elérhetővé teszik,  
 • 3 db árajánlatot, melyek tartalmazzák a vállalkozó fontosabb referenciáit, illetve darabszámra, időtartamra lebontva részletezik a költségeket .

Elszámoláskor meg kell adni az internetes hozzáférhetőséget (URL), és csatolni kell a szerkesztett hangfelvétel egy példányát.

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft.

2. Az MDP/MSZMP vezető testületi jegyzőkönyvek képi digitalizálására és adatbázisban történő feldolgozására, valamint on-line közzétételére

Altéma kódszáma: 2222

A pályázók  az 1. sz. Mellékletben kifejtett szakmai feltételek alapján adhatják be pályázatukat.
Támogatás kérhető:

 • digitalizálásra (kép- és adatbevitel)

A pályázathoz csatolni kell:

 • a digitalizálandó iratok jegyzékét és terjedelmét,
 • 3 db árajánlatot.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig biztosítja az on-line hozzáférést.
Az elszámoláshoz meg kell adni az internetes hozzáférhetőséget (URL).

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft.

3. 1867 előtti kéziratos térképek digitalizálására és adatbázisban történő feldolgozására, valamint on-line közzétételére

Altéma kódszáma: 2222

Pályázhatnak magyarországi levéltárak az 1. sz. mellékletben kifejtett szakmai feltételek alapján.
Támogatás kérhető:

 • digitalizálásra (kép- és adatbevitel)

A pályázathoz csatolni kell:

 • a digitalizálandó térképek darabszintű (adott esetben szelvényszintű) jegyzékét,
 • a térképek pontos méreteit,
 • 3 db árajánlatot.

Az elszámoláshoz meg kell adni az internetes hozzáférhetőséget (URL).
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig biztosítja az on-line hozzáférést.
Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft

4. Levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására

Altéma kódszáma: 2209

Pályázhatnak magyarországi közlevéltárak magyar és idegen nyelvű levéltári módszertani,
igazgatástörténeti szakkönyvek megvásárlására.
Támogatás kérhető:

 • szakmai, módszertani kiadványok megvásárlására.

A pályázathoz csatolni kell

 • a beszerzendő kiadványok jegyzékét.

Minden levéltár csak egy pályázatot adhat be,  egy levéltár által megpályázható összeg maximum 300.000 Ft.
Az elszámoláshoz csatolni kell a megvásárolt szakkönyvek jegyzékét, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével.
Az altémában felosztható keretösszeg: 6 millió Ft

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt, se nevezési díjat.

A pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon  „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta „ adatlap  is található a „pályáztatás”/ aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható)

A pályázat 2009. október 26-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Levéltári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. szeptember 23.

Frissítve: