A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium pályázatot hirdet 2008. I. félévére, a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására, és az eredmények közzétételére.

A kollégium prioritásként kezeli a levéltári segédletek elkészítését, kiadását.
A szakmai kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:
1.  A pályázott témaválasztás indoklása, új információ tartalma.
2.  A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatások bővítését.
3.  Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága.

1. Levéltári segédletek közzétételére

Altéma kódszáma: 2233

Levéltári segédletek számítógépre vitelére és közreadására pályázhatnak magyarországi levéltárak.
A kollégium kiemelten támogatja:

 • az on-line közzétételt,
 • az önkormányzati levéltárakban őrzött típusfondok szabványos leírását.( A leírásnál követni kell az ISADg-szabvány 3.2.1.1 és 3.2.1.2. előírásait.)

Támogatás kérhető:

 • nyomdai és elektronikus előkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre
 • szöveg-, és képbevitelre, írásra, szkennelésre
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • nyomdaköltségre az alábbi jogcímekre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

A pályázathoz 3 db nyomdai, illetve 3 db elektronikus árajánlatot mellékelni kell.
Elszámoláshoz nyomtatott forma esetén  a kész kiadványt, elektronikus forma esetén az  on-line elérhetőséget meg kell adni illetve be kell adni.

2. Forráskiadványok előkészítésére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak.
Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
 • és járulékaira, vagy számlás kifizetésre)
 • szövegbevitelre  (írás, szkennelés)

A kollégium kiemelten támogatja az alábbi témákra benyújtott pályázatokat:

 • a feudális kori közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyvek regesztázása és kiadásra történő előkészítése,
 • a 19-20. századi különféle vezető testületek dokumentumainak kiadásra történő előkészítése, napirendi jegyzékek készítése.

Elszámoláshoz a lektorált kéziratot le kell adni a lektori véleménnyel együtt.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a kézirat leadását követően a kiadvány 2 éven belül megjelenik.

3. Forráskiadványok közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő közzétételére pályázhatnak magyarországi levéltárak. Támogatás csak lektorált kéziratra kérhető.  A bírálatnál előnyt élveznek azok a kéziratok, amelyeknek előkészítését  a kollégium támogatta.

Támogatás kérhető:
Hagyományos megjelentetés esetén nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • jogdíjra
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

      Elektronikus adathordozón történő megjelentetés esetén

 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége
 • nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás].

     
Támogatást igényelni nyomdaköltségre, sokszorosításra csak a kézirat, illetve masterlemez beadásával lehet. A pályázathoz 3 db nyomdai, illetve 3 db elektronikus árajánlatot mellékelni kell.

     A kollégium kiemelten támogatja az alábbi témákra benyújtott pályázatokat:

 • feudális kori közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyvek közzététele,
 • a 19- 20. századi különféle vezető testületek dokumentumainak közzététele.

Elszámoláshoz a kész kiadványt (CD, DVD is) mellékelni kell.

 
4. Évkönyvek, gyűjteményes kötetek megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2212

Évkönyvek, évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, valamint idegen nyelven megjelenő reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • olvasószerkesztő tiszteletdíjára
 • nyomdaköltségre ( levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).

A pályázathoz mellékelni kell:

 • lektorált kéziratot, (lektori véleménnyel)

Támogatást igényelni nyomdaköltségre, sokszorosításra csak a kézirat, illetve masterlemez beadásával lehet. A pályázathoz 3db nyomdai árajánlatot mellékelni kell.
Elszámoláshoz a kész kiadványt kell mellékelni.

5. Határon túli magyar vonatkozású levéltári források és segédletek kiadásának előkészítésére és megjelentetésére 

Altéma kódszáma: 2231

Határon túli gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású levéltári források kiadásának előkészítésére és közzétételére pályázhatnak határon túli kutatók és szervezetek.

Támogatás kérhető

 • szerzői honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektori honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • szerkesztői honoráriumra vagy számlás kifizetésre,
 • jogdíjra
 • nyomdai előkészítésre
 • szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés),
 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
 • korrektúra,
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás).

Támogatást igényelni nyomdaköltségre csak a kézirat beadásával lehet. A pályázathoz 3 db nyomdai árajánlatot mellékelni kell.
Elektronikus adathordozón történő megjelentetés esetén a pályázathoz mellékelni kell a masterlemezt. Nyomdai előkészítésnél a pályázónak az elszámoláshoz kell mellékelni az elkészült kéziratot vagy masterlemezt.

6. Levéltári rendezvényekre                                                                                          

Altéma kódszáma: 2207

Nemzetközi, országos, regionális, határon túli szakmai konferenciák, tapasztalatcserék, továbbképzések előkészítésére és lebonyolítására, illetve nemzetközi szakmai rendezvényeken történő részvételre pályázhatnak magyar levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • útiköltségre,
 • szállásköltségre,
 • részvételi díj költségére (külföldi rendezvény esetén pályázható),
 • eszköz- és terembérleti díjra,
 • Magyarországon szervezett nemzetközi, vagy országos rendezvények esetén napi egyszeri  csoportos étkezési költségre.

A pályázónak a pályázathoz tartozó mellékletben bővebben szükséges kifejteni az alábbi szempontokat:

 • Milyen a támogatandó rendezvény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
 • Milyen a rendezvényre meghívott előadók vagy együttműködők szakmai elismertsége?
 • Milyen a támogatandó rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

A pályázathoz csatolni kell az esemény részletes programját, a meghívott előadók névsorát munkahelyük és beosztásuk feltüntetésével.

7. Maradandó értékű magániratok vásárlására

Altéma kódszáma: 2209

Magyarországi közlevéltárak és bejegyzett nyilvános magánlevéltárak pályázhatnak maradandó értékű magániratok megvásárlására.

Támogatás kérhető:

 • vásárlásra. 

8. Közép-Európai magyar vonatkozású levéltári anyag feltárására és jegyzékeinek kiadására
                                                                                                      
Altéma kódszáma: 2232

A közép-európai gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású iratanyag feltárására, jegyzékeinek összeállítására és kiadására pályázhatnak magyarországi levéltárak, levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • szerzői, szerkesztői, lektori, fordítói tiszteletdíjra, vagy számlás kifizetésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • másolás költségeire,
 • nyomdaköltségre.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes munkatervet.

Kiadásra történő pályázás esetén a kész kéziratot és 3 db nyomdai árajánlatot mellékelni kell.
Az elszámoláshoz a pályázónak mellékelni kell a feltárt anyagról elkészült jegyzéket, vagy kéziratot.
Az elkészült jegyzéket a Magyar Országos Levéltárnak is meg kell küldeni.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál („Pályáztatás” cím alatt található) „Adatlapok kitöltése címszónál lehet.
A kitöltés érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2008. március 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Levéltári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!